تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه leper به انگلیسی

ریشه کلمه leper، معنی کلمه leper به انگلیسی، تعریف کلمه leper به انگلیسی، مترادف leper، متضاد leper، مشابه انگلیسی کلمه leper

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه leper به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه leper، معنی کلمه leper به انگلیسی، تعریف کلمه leper به انگلیسی، مترادف leper و متضاد leper، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه leper و معنی نزدیک و معنی دور leper را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

The word leper was historically used to refer to someone who suffered from leprosy, a bacterial illness that affects the nerves, skin, and respiratory tract. Because leprosy was thought to be highly contagious, the word leper also came to be used more generally to mean “an outcast” or “a person to be avoided.”
Although it was originally used a medical term — the Greek root is lepros, “scaly” — today the word leper is generally considered to be offensive. In the Middle Ages, when there was no known treatment for leprosy, people with the disease were often quarantined in areas known as “leper colonies.” These days, leper is more commonly used in a general way to refer to someone who is shunned by others: “Her friends treated her like a leper because they mistakenly thought she had been spreading rumors about them.”
Definitions of leper

1

n a pariah who is avoided by others

Type of:
Ishmael, castaway, outcast, pariah
a person who is rejected (from society or home)

n a person afflicted with leprosy

Synonyms:
lazar
Type of:
diseased person, sick person, sufferer
a person suffering from an illness

جمله انگلیسی با leper

حفظ لغت leper به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه leper به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت leper را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت leper با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با leper را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی leper در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه leper، مشاهده جمله با leper، انواع اصطلاح با leper، ضرب المثل با leper، ریشه کلمه leper و تاریخچه پیدایش کلمه leper را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه leper مشاهده نمائید: