تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evaporative cooler به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه evaporative cooler به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه evaporative cooler، معنی کلمه evaporative cooler به انگلیسی، تعریف کلمه evaporative cooler به انگلیسی، مترادف evaporative cooler و متضاد evaporative cooler، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه evaporative cooler و معنی نزدیک و معنی دور evaporative cooler را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of evaporative cooler

1

n a cooling system that cools by evaporation

Type of:
cooling, cooling system

a mechanism for keeping something cool

جمله انگلیسی با evaporative cooler

حفظ لغت evaporative cooler به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه evaporative cooler به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت evaporative cooler را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت evaporative cooler با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با evaporative cooler را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی evaporative cooler در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه evaporative cooler، مشاهده جمله با evaporative cooler، انواع اصطلاح با evaporative cooler، ضرب المثل با evaporative cooler، ریشه کلمه evaporative cooler و تاریخچه پیدایش کلمه evaporative cooler را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه evaporative cooler مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی