کالوکیشن های savaged

کالوکیشن های Collocations with savaged

همایند یا کالوکیشن های savaged اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با savaged می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای savaged را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای savaged شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savaged در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های savaged را راحت تر از خود کلمه تکی savaged به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی savaged توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه savaged نمائید.

تمام کالوکیشن های savaged به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

savage adj.

VERBS

be, look, seem, sound | become

ADV.

downright, really, very | increasingly
The war became increasingly savage.
| rather
a rather savage dog

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های savaged

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی savaged به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی savaged به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های savaged سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های savaged می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی