EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "after hours" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات after hours را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after hours و همچنین مطالعه مثال برای after hours، اقدام به جمله سازی با کلمه after hours نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after hours در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after hours به کمک همین جملات با after hours و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after hours می باشد.


در قسمت ذیل 54 جمله با after hours برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با after hours را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با after hours به انگلیسی

جمله با after hours trading جمله با after image جمله با after much thought جمله با after part جمله با after sale service جمله با after sales service جمله با after school جمله با after service جمله با after shave جمله با after shave lotion

(1) Finally after hours of waiting the guard bade the boy enter

(2) Finally after hours of waiting the guard bade the boy enter.

(3) Eventually after hours upon hours of housetohouse fighting the Carthaginians surrendered

(4) Eventually after hours upon hours of housetohouse fighting the Carthaginians surrendered.

(5) These gatherings always get rowdy after hours

(6) it's after hours.

(7) this place is creepy after hours.

(8) after hours

(9) it was consuming so much of our time after hours

(10) They have after hours repairs at a premium price


جمله با "after hours"(11) now i took the liberty of making an appointment for you tonight after hours

(12) was your dr sutcliffe in the habit of seeing patients after hours when he's the only one in the office?

(13) Most of the doctors have a routine for visiting patients at the hospital after hours.

(14) The soldier struggled to carry his heavy musket up the hill after hours of toting the gun around.

(15) Panicking after hours of looking for her car keys

(16) The governor issued a flood warning after hours of torrential rain filled the streets and overflowed the rivers.(17) What is the modern definition of "after hours"?

(18) How to Use "after hours" with Example Sentences.

(19) If you had to explain to someone who was learning English what "after hours" is, what would you say?

(20) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "after hours" can get slippery.

(21) The Best Definition of "after hours" I’ve Heard So Far.

(22) "after hours" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(23) What is the best definition of "after hours"?

(24) What is the definition of an "after hours"?

(25) What Is "after hours"? Detailed Definition and Meaning.

(26) Use "after hours" in a sentence.

(27) The Word "after hours" in Example Sentences.

(28) English Sentences with Audio Using the Word "after hours".

(29) What is definition of "after hours" by Merriam-Webster.

(30) "after hours" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(31) How do you write a good sentence with "after hours"?

(32) "after hours" sentence examples.

(33) "after hours": In a Sentence.

(34) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "after hours".

(35) How do you explain "after hours"?

(36) What can I say instead of "after hours"?

(37) What is a synonym for "after hours"?

(38) What is a antonym for "after hours"?

(39) What do you mean by "after hours"?

(40) What is another word for "after hours"?

(41) What is the best definition of "after hours"?

(42) What is "after hours" definition and meaning?

(43) How to use "after hours" in a sentence.

(44) The Word "after hours" in Example Sentences.

(45) "after hours" meaning in english, "after hours" definitions.

(46) Primary meanings of "after hours".

(47) Full definitions of "after hours".

(48) Full meaning of "after hours".

(49) The Word "after hours" in Example Sentences.

(50) Best definition of "after hours".

(51) Define "after hours" in one sentence, define "after hours" in one word.

(52) What is the meaning of "after hours" in a sentence.

(53) The Word "after hours" in Example Sentences.

(54) What is the origin and root of "after hours".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با after hours


به جای حفظ کردن لغت after hours ، جملات کوتاه با after hours را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after hours، جملات کوتاه مختلف با لغت after hours را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after hours، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after hours را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after hours در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه after hours

ساختن جمله با after hours به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after hours است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت after hours را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت after hours ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه after hours که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با after hours

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با after hours

یک جمله ساده با after hours از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با after hours

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با after hours، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با after hours به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با after hours بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با after hours

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با after hours همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با after hours فرق دارد. در جملات پیچیده با after hours، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با after hours بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با after hours

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after hours همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت after hours. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after hours بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با after hours

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با after hours و کاربرد کلمه after hours در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات after hours را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after hours و همچنین مطالعه مثال برای after hours، اقدام به جمله سازی با کلمه after hours نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after hours در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after hours به کمک همین جملات با after hours و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after hours می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after hours، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after hours را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after hours در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با after hours به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after hours است. با ساختن جمله برای لغت after hours به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان