EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "after image" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات after image را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after image و همچنین مطالعه مثال برای after image، اقدام به جمله سازی با کلمه after image نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after image در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after image به کمک همین جملات با after image و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after image می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با after image برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با after image را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با after image به انگلیسی

جمله با after much thought جمله با after part جمله با after sale service جمله با after sales service جمله با after school جمله با after service جمله با after shave جمله با after shave lotion جمله با after shock جمله با after sight(0) What is the modern definition of "after image"?

(1) How to Use "after image" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "after image" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "after image" can get slippery.

(4) The Best Definition of "after image" I’ve Heard So Far.

(5) "after image" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "after image"?

(7) What is the definition of an "after image"?

(8) What Is "after image"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "after image" in a sentence.

(10) The Word "after image" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "after image".

(12) What is definition of "after image" by Merriam-Webster.

(13) "after image" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "after image"?

(15) "after image" sentence examples.

(16) "after image": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "after image".

(18) How do you explain "after image"?

(19) What can I say instead of "after image"?

(20) What is a synonym for "after image"?

(21) What is a antonym for "after image"?

(22) What do you mean by "after image"?

(23) What is another word for "after image"?

(24) What is the best definition of "after image"?

(25) What is "after image" definition and meaning?

(26) How to use "after image" in a sentence.

(27) The Word "after image" in Example Sentences.

(28) "after image" meaning in english, "after image" definitions.

(29) Primary meanings of "after image".

(30) Full definitions of "after image".

(31) Full meaning of "after image".

(32) The Word "after image" in Example Sentences.

(33) Best definition of "after image".

(34) Define "after image" in one sentence, define "after image" in one word.

(35) What is the meaning of "after image" in a sentence.

(36) The Word "after image" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "after image".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با after image


به جای حفظ کردن لغت after image ، جملات کوتاه با after image را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after image، جملات کوتاه مختلف با لغت after image را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after image، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after image را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after image در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه after image

ساختن جمله با after image به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after image است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت after image را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت after image ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه after image که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با after image

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با after image

یک جمله ساده با after image از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با after image

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با after image، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با after image به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با after image بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با after image

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با after image همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با after image فرق دارد. در جملات پیچیده با after image، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با after image بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با after image

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after image همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت after image. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after image بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با after image

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با after image و کاربرد کلمه after image در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات after image را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after image و همچنین مطالعه مثال برای after image، اقدام به جمله سازی با کلمه after image نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after image در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after image به کمک همین جملات با after image و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after image می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after image، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after image را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after image در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با after image به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after image است. با ساختن جمله برای لغت after image به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان