EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "after service" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات after service را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after service و همچنین مطالعه مثال برای after service، اقدام به جمله سازی با کلمه after service نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after service در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after service به کمک همین جملات با after service و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after service می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با after service برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با after service را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با after service به انگلیسی

جمله با after shave جمله با after shave lotion جمله با after shock جمله با after sight جمله با after taste جمله با after tax جمله با after tax income جمله با after the fashion of جمله با aftera جمله با afterall(0) What is the modern definition of "after service"?

(1) How to Use "after service" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "after service" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "after service" can get slippery.

(4) The Best Definition of "after service" I’ve Heard So Far.

(5) "after service" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "after service"?

(7) What is the definition of an "after service"?

(8) What Is "after service"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "after service" in a sentence.

(10) The Word "after service" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "after service".

(12) What is definition of "after service" by Merriam-Webster.

(13) "after service" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "after service"?

(15) "after service" sentence examples.

(16) "after service": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "after service".

(18) How do you explain "after service"?

(19) What can I say instead of "after service"?

(20) What is a synonym for "after service"?

(21) What is a antonym for "after service"?

(22) What do you mean by "after service"?

(23) What is another word for "after service"?

(24) What is the best definition of "after service"?

(25) What is "after service" definition and meaning?

(26) How to use "after service" in a sentence.

(27) The Word "after service" in Example Sentences.

(28) "after service" meaning in english, "after service" definitions.

(29) Primary meanings of "after service".

(30) Full definitions of "after service".

(31) Full meaning of "after service".

(32) The Word "after service" in Example Sentences.

(33) Best definition of "after service".

(34) Define "after service" in one sentence, define "after service" in one word.

(35) What is the meaning of "after service" in a sentence.

(36) The Word "after service" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "after service".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با after service


به جای حفظ کردن لغت after service ، جملات کوتاه با after service را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after service، جملات کوتاه مختلف با لغت after service را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after service، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after service را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after service در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه after service

ساختن جمله با after service به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after service است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت after service را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت after service ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه after service که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با after service

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با after service

یک جمله ساده با after service از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با after service

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با after service، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با after service به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با after service بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با after service

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با after service همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با after service فرق دارد. در جملات پیچیده با after service، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با after service بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با after service

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after service همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت after service. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after service بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با after service

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با after service و کاربرد کلمه after service در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات after service را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after service و همچنین مطالعه مثال برای after service، اقدام به جمله سازی با کلمه after service نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after service در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after service به کمک همین جملات با after service و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after service می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after service، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after service را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after service در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با after service به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after service است. با ساختن جمله برای لغت after service به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان