EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "after part" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات after part را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after part و همچنین مطالعه مثال برای after part، اقدام به جمله سازی با کلمه after part نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after part در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after part به کمک همین جملات با after part و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after part می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با after part برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با after part را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با after part به انگلیسی

جمله با after sale service جمله با after sales service جمله با after school جمله با after service جمله با after shave جمله با after shave lotion جمله با after shock جمله با after sight جمله با after taste جمله با after tax(0) What is the modern definition of "after part"?

(1) How to Use "after part" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "after part" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "after part" can get slippery.

(4) The Best Definition of "after part" I’ve Heard So Far.

(5) "after part" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "after part"?

(7) What is the definition of an "after part"?

(8) What Is "after part"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "after part" in a sentence.

(10) The Word "after part" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "after part".

(12) What is definition of "after part" by Merriam-Webster.

(13) "after part" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "after part"?

(15) "after part" sentence examples.

(16) "after part": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "after part".

(18) How do you explain "after part"?

(19) What can I say instead of "after part"?

(20) What is a synonym for "after part"?

(21) What is a antonym for "after part"?

(22) What do you mean by "after part"?

(23) What is another word for "after part"?

(24) What is the best definition of "after part"?

(25) What is "after part" definition and meaning?

(26) How to use "after part" in a sentence.

(27) The Word "after part" in Example Sentences.

(28) "after part" meaning in english, "after part" definitions.

(29) Primary meanings of "after part".

(30) Full definitions of "after part".

(31) Full meaning of "after part".

(32) The Word "after part" in Example Sentences.

(33) Best definition of "after part".

(34) Define "after part" in one sentence, define "after part" in one word.

(35) What is the meaning of "after part" in a sentence.

(36) The Word "after part" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "after part".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با after part


به جای حفظ کردن لغت after part ، جملات کوتاه با after part را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after part، جملات کوتاه مختلف با لغت after part را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after part، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after part را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after part در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه after part

ساختن جمله با after part به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after part است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت after part را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت after part ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه after part که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با after part

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با after part

یک جمله ساده با after part از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با after part

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با after part، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با after part به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با after part بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با after part

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با after part همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با after part فرق دارد. در جملات پیچیده با after part، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با after part بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با after part

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after part همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت after part. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after part بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با after part

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با after part و کاربرد کلمه after part در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات after part را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after part و همچنین مطالعه مثال برای after part، اقدام به جمله سازی با کلمه after part نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after part در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after part به کمک همین جملات با after part و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after part می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after part، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after part را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after part در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با after part به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after part است. با ساختن جمله برای لغت after part به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان