EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active site" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active site را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active site و همچنین مطالعه مثال برای active site، اقدام به جمله سازی با کلمه active site نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active site در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active site به کمک همین جملات با active site و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active site می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با active site برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active site را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active site به انگلیسی

جمله با active transport جمله با active user جمله با active voice جمله با active window جمله با actively جمله با activeness جمله با actives جمله با activex جمله با activism جمله با activist

(1) The third domain contains the active site.(2) What is the modern definition of "active site"?

(3) How to Use "active site" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "active site" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active site" can get slippery.

(6) The Best Definition of "active site" I’ve Heard So Far.

(7) "active site" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "active site"?

(9) What is the definition of an "active site"?

(10) What Is "active site"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "active site" in a sentence.

(12) The Word "active site" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "active site".

(14) What is definition of "active site" by Merriam-Webster.

(15) "active site" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "active site"?

(17) "active site" sentence examples.

(18) "active site": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active site".

(20) How do you explain "active site"?

(21) What can I say instead of "active site"?

(22) What is a synonym for "active site"?

(23) What is a antonym for "active site"?

(24) What do you mean by "active site"?

(25) What is another word for "active site"?

(26) What is the best definition of "active site"?

(27) What is "active site" definition and meaning?

(28) How to use "active site" in a sentence.

(29) The Word "active site" in Example Sentences.

(30) "active site" meaning in english, "active site" definitions.

(31) Primary meanings of "active site".

(32) Full definitions of "active site".

(33) Full meaning of "active site".

(34) The Word "active site" in Example Sentences.

(35) Best definition of "active site".

(36) Define "active site" in one sentence, define "active site" in one word.

(37) What is the meaning of "active site" in a sentence.

(38) The Word "active site" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "active site".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active site


به جای حفظ کردن لغت active site ، جملات کوتاه با active site را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active site، جملات کوتاه مختلف با لغت active site را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active site، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active site را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active site در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active site

ساختن جمله با active site به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active site است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active site را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active site ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active site که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active site

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active site

یک جمله ساده با active site از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active site

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active site، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active site به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active site بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active site

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active site همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active site فرق دارد. در جملات پیچیده با active site، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active site بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active site

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active site همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active site. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active site بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active site

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active site و کاربرد کلمه active site در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active site را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active site و همچنین مطالعه مثال برای active site، اقدام به جمله سازی با کلمه active site نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active site در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active site به کمک همین جملات با active site و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active site می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active site، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active site را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active site در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active site به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active site است. با ساختن جمله برای لغت active site به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان