EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active voice" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active voice را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active voice و همچنین مطالعه مثال برای active voice، اقدام به جمله سازی با کلمه active voice نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active voice در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active voice به کمک همین جملات با active voice و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active voice می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با active voice برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active voice را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active voice به انگلیسی

جمله با active window جمله با actively جمله با activeness جمله با actives جمله با activex جمله با activism جمله با activist جمله با activistic جمله با activists جمله با activities

(1) What is the active voice never shifted to when needed

(2) are the person or thing doing the action are called active voice.(3) What is the modern definition of "active voice"?

(4) How to Use "active voice" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "active voice" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active voice" can get slippery.

(7) The Best Definition of "active voice" I’ve Heard So Far.

(8) "active voice" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "active voice"?

(10) What is the definition of an "active voice"?

(11) What Is "active voice"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "active voice" in a sentence.

(13) The Word "active voice" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "active voice".

(15) What is definition of "active voice" by Merriam-Webster.

(16) "active voice" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "active voice"?

(18) "active voice" sentence examples.

(19) "active voice": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active voice".

(21) How do you explain "active voice"?

(22) What can I say instead of "active voice"?

(23) What is a synonym for "active voice"?

(24) What is a antonym for "active voice"?

(25) What do you mean by "active voice"?

(26) What is another word for "active voice"?

(27) What is the best definition of "active voice"?

(28) What is "active voice" definition and meaning?

(29) How to use "active voice" in a sentence.

(30) The Word "active voice" in Example Sentences.

(31) "active voice" meaning in english, "active voice" definitions.

(32) Primary meanings of "active voice".

(33) Full definitions of "active voice".

(34) Full meaning of "active voice".

(35) The Word "active voice" in Example Sentences.

(36) Best definition of "active voice".

(37) Define "active voice" in one sentence, define "active voice" in one word.

(38) What is the meaning of "active voice" in a sentence.

(39) The Word "active voice" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "active voice".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active voice


به جای حفظ کردن لغت active voice ، جملات کوتاه با active voice را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active voice، جملات کوتاه مختلف با لغت active voice را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active voice، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active voice را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active voice در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active voice

ساختن جمله با active voice به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active voice است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active voice را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active voice ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active voice که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active voice

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active voice

یک جمله ساده با active voice از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active voice

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active voice، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active voice به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active voice بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active voice

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active voice همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active voice فرق دارد. در جملات پیچیده با active voice، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active voice بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active voice

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active voice همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active voice. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active voice بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active voice

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active voice و کاربرد کلمه active voice در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active voice را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active voice و همچنین مطالعه مثال برای active voice، اقدام به جمله سازی با کلمه active voice نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active voice در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active voice به کمک همین جملات با active voice و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active voice می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active voice، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active voice را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active voice در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active voice به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active voice است. با ساختن جمله برای لغت active voice به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان