EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active window" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active window را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active window و همچنین مطالعه مثال برای active window، اقدام به جمله سازی با کلمه active window نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active window در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active window به کمک همین جملات با active window و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active window می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با active window برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active window را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active window به انگلیسی

جمله با actively جمله با activeness جمله با actives جمله با activex جمله با activism جمله با activist جمله با activistic جمله با activists جمله با activities جمله با activity(0) What is the modern definition of "active window"?

(1) How to Use "active window" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "active window" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active window" can get slippery.

(4) The Best Definition of "active window" I’ve Heard So Far.

(5) "active window" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "active window"?

(7) What is the definition of an "active window"?

(8) What Is "active window"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "active window" in a sentence.

(10) The Word "active window" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "active window".

(12) What is definition of "active window" by Merriam-Webster.

(13) "active window" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "active window"?

(15) "active window" sentence examples.

(16) "active window": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active window".

(18) How do you explain "active window"?

(19) What can I say instead of "active window"?

(20) What is a synonym for "active window"?

(21) What is a antonym for "active window"?

(22) What do you mean by "active window"?

(23) What is another word for "active window"?

(24) What is the best definition of "active window"?

(25) What is "active window" definition and meaning?

(26) How to use "active window" in a sentence.

(27) The Word "active window" in Example Sentences.

(28) "active window" meaning in english, "active window" definitions.

(29) Primary meanings of "active window".

(30) Full definitions of "active window".

(31) Full meaning of "active window".

(32) The Word "active window" in Example Sentences.

(33) Best definition of "active window".

(34) Define "active window" in one sentence, define "active window" in one word.

(35) What is the meaning of "active window" in a sentence.

(36) The Word "active window" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "active window".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active window


به جای حفظ کردن لغت active window ، جملات کوتاه با active window را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active window، جملات کوتاه مختلف با لغت active window را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active window، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active window را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active window در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active window

ساختن جمله با active window به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active window است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active window را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active window ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active window که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active window

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active window

یک جمله ساده با active window از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active window

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active window، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active window به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active window بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active window

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active window همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active window فرق دارد. در جملات پیچیده با active window، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active window بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active window

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active window همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active window. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active window بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active window

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active window و کاربرد کلمه active window در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active window را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active window و همچنین مطالعه مثال برای active window، اقدام به جمله سازی با کلمه active window نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active window در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active window به کمک همین جملات با active window و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active window می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active window، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active window را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active window در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active window به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active window است. با ساختن جمله برای لغت active window به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان