EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active user" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active user را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active user و همچنین مطالعه مثال برای active user، اقدام به جمله سازی با کلمه active user نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active user در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active user به کمک همین جملات با active user و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active user می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با active user برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active user را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active user به انگلیسی

جمله با active voice جمله با active window جمله با actively جمله با activeness جمله با actives جمله با activex جمله با activism جمله با activist جمله با activistic جمله با activists(0) What is the modern definition of "active user"?

(1) How to Use "active user" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "active user" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active user" can get slippery.

(4) The Best Definition of "active user" I’ve Heard So Far.

(5) "active user" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "active user"?

(7) What is the definition of an "active user"?

(8) What Is "active user"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "active user" in a sentence.

(10) The Word "active user" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "active user".

(12) What is definition of "active user" by Merriam-Webster.

(13) "active user" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "active user"?

(15) "active user" sentence examples.

(16) "active user": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active user".

(18) How do you explain "active user"?

(19) What can I say instead of "active user"?

(20) What is a synonym for "active user"?

(21) What is a antonym for "active user"?

(22) What do you mean by "active user"?

(23) What is another word for "active user"?

(24) What is the best definition of "active user"?

(25) What is "active user" definition and meaning?

(26) How to use "active user" in a sentence.

(27) The Word "active user" in Example Sentences.

(28) "active user" meaning in english, "active user" definitions.

(29) Primary meanings of "active user".

(30) Full definitions of "active user".

(31) Full meaning of "active user".

(32) The Word "active user" in Example Sentences.

(33) Best definition of "active user".

(34) Define "active user" in one sentence, define "active user" in one word.

(35) What is the meaning of "active user" in a sentence.

(36) The Word "active user" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "active user".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active user


به جای حفظ کردن لغت active user ، جملات کوتاه با active user را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active user، جملات کوتاه مختلف با لغت active user را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active user، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active user را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active user در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active user

ساختن جمله با active user به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active user است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active user را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active user ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active user که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active user

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active user

یک جمله ساده با active user از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active user

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active user، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active user به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active user بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active user

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active user همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active user فرق دارد. در جملات پیچیده با active user، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active user بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active user

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active user همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active user. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active user بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active user

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active user و کاربرد کلمه active user در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active user را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active user و همچنین مطالعه مثال برای active user، اقدام به جمله سازی با کلمه active user نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active user در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active user به کمک همین جملات با active user و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active user می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active user، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active user را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active user در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active user به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active user است. با ساختن جمله برای لغت active user به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان