EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active transport" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active transport را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active transport و همچنین مطالعه مثال برای active transport، اقدام به جمله سازی با کلمه active transport نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active transport در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active transport به کمک همین جملات با active transport و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active transport می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با active transport برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active transport را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active transport به انگلیسی

جمله با active user جمله با active voice جمله با active window جمله با actively جمله با activeness جمله با actives جمله با activex جمله با activism جمله با activist جمله با activistic(1) What is the modern definition of "active transport"?

(2) How to Use "active transport" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "active transport" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active transport" can get slippery.

(5) The Best Definition of "active transport" I’ve Heard So Far.

(6) "active transport" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "active transport"?

(8) What is the definition of an "active transport"?

(9) What Is "active transport"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "active transport" in a sentence.

(11) The Word "active transport" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "active transport".

(13) What is definition of "active transport" by Merriam-Webster.

(14) "active transport" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "active transport"?

(16) "active transport" sentence examples.

(17) "active transport": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active transport".

(19) How do you explain "active transport"?

(20) What can I say instead of "active transport"?

(21) What is a synonym for "active transport"?

(22) What is a antonym for "active transport"?

(23) What do you mean by "active transport"?

(24) What is another word for "active transport"?

(25) What is the best definition of "active transport"?

(26) What is "active transport" definition and meaning?

(27) How to use "active transport" in a sentence.

(28) The Word "active transport" in Example Sentences.

(29) "active transport" meaning in english, "active transport" definitions.

(30) Primary meanings of "active transport".

(31) Full definitions of "active transport".

(32) Full meaning of "active transport".

(33) The Word "active transport" in Example Sentences.

(34) Best definition of "active transport".

(35) Define "active transport" in one sentence, define "active transport" in one word.

(36) What is the meaning of "active transport" in a sentence.

(37) The Word "active transport" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "active transport".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active transport


به جای حفظ کردن لغت active transport ، جملات کوتاه با active transport را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active transport، جملات کوتاه مختلف با لغت active transport را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active transport، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active transport را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active transport در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active transport

ساختن جمله با active transport به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active transport است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active transport را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active transport ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active transport که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active transport

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active transport

یک جمله ساده با active transport از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active transport

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active transport، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active transport به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active transport بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active transport

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active transport همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active transport فرق دارد. در جملات پیچیده با active transport، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active transport بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active transport

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active transport همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active transport. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active transport بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active transport

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active transport و کاربرد کلمه active transport در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active transport را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active transport و همچنین مطالعه مثال برای active transport، اقدام به جمله سازی با کلمه active transport نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active transport در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active transport به کمک همین جملات با active transport و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active transport می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active transport، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active transport را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active transport در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active transport به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active transport است. با ساختن جمله برای لغت active transport به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان