EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "activation energy" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات activation energy را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه activation energy و همچنین مطالعه مثال برای activation energy، اقدام به جمله سازی با کلمه activation energy نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از activation energy در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه activation energy به کمک همین جملات با activation energy و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت activation energy می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با activation energy برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با activation energy را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با activation energy به انگلیسی

جمله با activator جمله با active جمله با active account جمله با active capital جمله با active cell جمله با active citizen جمله با active demand جمله با active duty جمله با active immunity جمله با active market(1) What is the modern definition of "activation energy"?

(2) How to Use "activation energy" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "activation energy" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "activation energy" can get slippery.

(5) The Best Definition of "activation energy" I’ve Heard So Far.

(6) "activation energy" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "activation energy"?

(8) What is the definition of an "activation energy"?

(9) What Is "activation energy"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "activation energy" in a sentence.

(11) The Word "activation energy" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "activation energy".

(13) What is definition of "activation energy" by Merriam-Webster.

(14) "activation energy" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "activation energy"?

(16) "activation energy" sentence examples.

(17) "activation energy": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "activation energy".

(19) How do you explain "activation energy"?

(20) What can I say instead of "activation energy"?

(21) What is a synonym for "activation energy"?

(22) What is a antonym for "activation energy"?

(23) What do you mean by "activation energy"?

(24) What is another word for "activation energy"?

(25) What is the best definition of "activation energy"?

(26) What is "activation energy" definition and meaning?

(27) How to use "activation energy" in a sentence.

(28) The Word "activation energy" in Example Sentences.

(29) "activation energy" meaning in english, "activation energy" definitions.

(30) Primary meanings of "activation energy".

(31) Full definitions of "activation energy".

(32) Full meaning of "activation energy".

(33) The Word "activation energy" in Example Sentences.

(34) Best definition of "activation energy".

(35) Define "activation energy" in one sentence, define "activation energy" in one word.

(36) What is the meaning of "activation energy" in a sentence.

(37) The Word "activation energy" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "activation energy".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با activation energy


به جای حفظ کردن لغت activation energy ، جملات کوتاه با activation energy را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی activation energy، جملات کوتاه مختلف با لغت activation energy را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی activation energy، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه activation energy را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از activation energy در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه activation energy

ساختن جمله با activation energy به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی activation energy است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت activation energy را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت activation energy ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه activation energy که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با activation energy

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با activation energy

یک جمله ساده با activation energy از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با activation energy

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با activation energy، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با activation energy به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با activation energy بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با activation energy

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با activation energy همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با activation energy فرق دارد. در جملات پیچیده با activation energy، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با activation energy بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با activation energy

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با activation energy همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت activation energy. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با activation energy بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با activation energy

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با activation energy و کاربرد کلمه activation energy در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات activation energy را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه activation energy و همچنین مطالعه مثال برای activation energy، اقدام به جمله سازی با کلمه activation energy نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از activation energy در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه activation energy به کمک همین جملات با activation energy و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت activation energy می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی activation energy، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه activation energy را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از activation energy در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با activation energy به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی activation energy است. با ساختن جمله برای لغت activation energy به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان