EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active account" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active account را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active account و همچنین مطالعه مثال برای active account، اقدام به جمله سازی با کلمه active account نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active account در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active account به کمک همین جملات با active account و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active account می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با active account برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active account را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active account به انگلیسی

جمله با active capital جمله با active cell جمله با active citizen جمله با active demand جمله با active duty جمله با active immunity جمله با active market جمله با active network جمله با active part جمله با active service(0) What is the modern definition of "active account"?

(1) How to Use "active account" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "active account" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active account" can get slippery.

(4) The Best Definition of "active account" I’ve Heard So Far.

(5) "active account" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "active account"?

(7) What is the definition of an "active account"?

(8) What Is "active account"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "active account" in a sentence.

(10) The Word "active account" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "active account".

(12) What is definition of "active account" by Merriam-Webster.

(13) "active account" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "active account"?

(15) "active account" sentence examples.

(16) "active account": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active account".

(18) How do you explain "active account"?

(19) What can I say instead of "active account"?

(20) What is a synonym for "active account"?

(21) What is a antonym for "active account"?

(22) What do you mean by "active account"?

(23) What is another word for "active account"?

(24) What is the best definition of "active account"?

(25) What is "active account" definition and meaning?

(26) How to use "active account" in a sentence.

(27) The Word "active account" in Example Sentences.

(28) "active account" meaning in english, "active account" definitions.

(29) Primary meanings of "active account".

(30) Full definitions of "active account".

(31) Full meaning of "active account".

(32) The Word "active account" in Example Sentences.

(33) Best definition of "active account".

(34) Define "active account" in one sentence, define "active account" in one word.

(35) What is the meaning of "active account" in a sentence.

(36) The Word "active account" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "active account".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active account


به جای حفظ کردن لغت active account ، جملات کوتاه با active account را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active account، جملات کوتاه مختلف با لغت active account را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active account، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active account را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active account در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active account

ساختن جمله با active account به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active account است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active account را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active account ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active account که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active account

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active account

یک جمله ساده با active account از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active account

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active account، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active account به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active account بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active account

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active account همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active account فرق دارد. در جملات پیچیده با active account، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active account بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active account

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active account همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active account. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active account بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active account

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active account و کاربرد کلمه active account در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active account را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active account و همچنین مطالعه مثال برای active account، اقدام به جمله سازی با کلمه active account نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active account در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active account به کمک همین جملات با active account و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active account می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active account، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active account را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active account در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active account به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active account است. با ساختن جمله برای لغت active account به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان