EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active demand" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active demand را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active demand و همچنین مطالعه مثال برای active demand، اقدام به جمله سازی با کلمه active demand نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active demand در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active demand به کمک همین جملات با active demand و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active demand می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با active demand برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active demand را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active demand به انگلیسی

جمله با active duty جمله با active immunity جمله با active market جمله با active network جمله با active part جمله با active service جمله با active site جمله با active transport جمله با active user جمله با active voice(0) What is the modern definition of "active demand"?

(1) How to Use "active demand" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "active demand" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active demand" can get slippery.

(4) The Best Definition of "active demand" I’ve Heard So Far.

(5) "active demand" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "active demand"?

(7) What is the definition of an "active demand"?

(8) What Is "active demand"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "active demand" in a sentence.

(10) The Word "active demand" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "active demand".

(12) What is definition of "active demand" by Merriam-Webster.

(13) "active demand" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "active demand"?

(15) "active demand" sentence examples.

(16) "active demand": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active demand".

(18) How do you explain "active demand"?

(19) What can I say instead of "active demand"?

(20) What is a synonym for "active demand"?

(21) What is a antonym for "active demand"?

(22) What do you mean by "active demand"?

(23) What is another word for "active demand"?

(24) What is the best definition of "active demand"?

(25) What is "active demand" definition and meaning?

(26) How to use "active demand" in a sentence.

(27) The Word "active demand" in Example Sentences.

(28) "active demand" meaning in english, "active demand" definitions.

(29) Primary meanings of "active demand".

(30) Full definitions of "active demand".

(31) Full meaning of "active demand".

(32) The Word "active demand" in Example Sentences.

(33) Best definition of "active demand".

(34) Define "active demand" in one sentence, define "active demand" in one word.

(35) What is the meaning of "active demand" in a sentence.

(36) The Word "active demand" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "active demand".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active demand


به جای حفظ کردن لغت active demand ، جملات کوتاه با active demand را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active demand، جملات کوتاه مختلف با لغت active demand را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active demand، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active demand را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active demand در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active demand

ساختن جمله با active demand به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active demand است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active demand را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active demand ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active demand که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active demand

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active demand

یک جمله ساده با active demand از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active demand

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active demand، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active demand به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active demand بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active demand

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active demand همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active demand فرق دارد. در جملات پیچیده با active demand، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active demand بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active demand

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active demand همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active demand. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active demand بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active demand

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active demand و کاربرد کلمه active demand در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active demand را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active demand و همچنین مطالعه مثال برای active demand، اقدام به جمله سازی با کلمه active demand نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active demand در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active demand به کمک همین جملات با active demand و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active demand می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active demand، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active demand را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active demand در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active demand به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active demand است. با ساختن جمله برای لغت active demand به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان