EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "active capital" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات active capital را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active capital و همچنین مطالعه مثال برای active capital، اقدام به جمله سازی با کلمه active capital نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active capital در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active capital به کمک همین جملات با active capital و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active capital می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با active capital برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با active capital را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با active capital به انگلیسی

جمله با active cell جمله با active citizen جمله با active demand جمله با active duty جمله با active immunity جمله با active market جمله با active network جمله با active part جمله با active service جمله با active site(0) What is the modern definition of "active capital"?

(1) How to Use "active capital" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "active capital" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "active capital" can get slippery.

(4) The Best Definition of "active capital" I’ve Heard So Far.

(5) "active capital" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "active capital"?

(7) What is the definition of an "active capital"?

(8) What Is "active capital"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "active capital" in a sentence.

(10) The Word "active capital" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "active capital".

(12) What is definition of "active capital" by Merriam-Webster.

(13) "active capital" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "active capital"?

(15) "active capital" sentence examples.

(16) "active capital": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "active capital".

(18) How do you explain "active capital"?

(19) What can I say instead of "active capital"?

(20) What is a synonym for "active capital"?

(21) What is a antonym for "active capital"?

(22) What do you mean by "active capital"?

(23) What is another word for "active capital"?

(24) What is the best definition of "active capital"?

(25) What is "active capital" definition and meaning?

(26) How to use "active capital" in a sentence.

(27) The Word "active capital" in Example Sentences.

(28) "active capital" meaning in english, "active capital" definitions.

(29) Primary meanings of "active capital".

(30) Full definitions of "active capital".

(31) Full meaning of "active capital".

(32) The Word "active capital" in Example Sentences.

(33) Best definition of "active capital".

(34) Define "active capital" in one sentence, define "active capital" in one word.

(35) What is the meaning of "active capital" in a sentence.

(36) The Word "active capital" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "active capital".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با active capital


به جای حفظ کردن لغت active capital ، جملات کوتاه با active capital را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active capital، جملات کوتاه مختلف با لغت active capital را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active capital، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active capital را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active capital در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه active capital

ساختن جمله با active capital به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active capital است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت active capital را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت active capital ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه active capital که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با active capital

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با active capital

یک جمله ساده با active capital از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با active capital

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با active capital، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با active capital به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با active capital بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با active capital

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با active capital همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با active capital فرق دارد. در جملات پیچیده با active capital، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با active capital بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با active capital

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active capital همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت active capital. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با active capital بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با active capital

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با active capital و کاربرد کلمه active capital در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات active capital را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه active capital و همچنین مطالعه مثال برای active capital، اقدام به جمله سازی با کلمه active capital نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از active capital در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه active capital به کمک همین جملات با active capital و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت active capital می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی active capital، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه active capital را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از active capital در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با active capital به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی active capital است. با ساختن جمله برای لغت active capital به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان