EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounting program" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounting program را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting program و همچنین مطالعه مثال برای accounting program، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting program نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting program در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting program به کمک همین جملات با accounting program و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting program می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با accounting program برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounting program را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounting program به انگلیسی

جمله با accounting record جمله با accounting records جمله با accounting standard جمله با accounting statement جمله با accounting system جمله با accounting year جمله با accounts جمله با accounts payable جمله با accounts receivable جمله با accout(0) What is the modern definition of "accounting program"?

(1) How to Use "accounting program" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "accounting program" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounting program" can get slippery.

(4) The Best Definition of "accounting program" I’ve Heard So Far.

(5) "accounting program" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "accounting program"?

(7) What is the definition of an "accounting program"?

(8) What Is "accounting program"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "accounting program" in a sentence.

(10) The Word "accounting program" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "accounting program".

(12) What is definition of "accounting program" by Merriam-Webster.

(13) "accounting program" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "accounting program"?

(15) "accounting program" sentence examples.

(16) "accounting program": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounting program".

(18) How do you explain "accounting program"?

(19) What can I say instead of "accounting program"?

(20) What is a synonym for "accounting program"?

(21) What is a antonym for "accounting program"?

(22) What do you mean by "accounting program"?

(23) What is another word for "accounting program"?

(24) What is the best definition of "accounting program"?

(25) What is "accounting program" definition and meaning?

(26) How to use "accounting program" in a sentence.

(27) The Word "accounting program" in Example Sentences.

(28) "accounting program" meaning in english, "accounting program" definitions.

(29) Primary meanings of "accounting program".

(30) Full definitions of "accounting program".

(31) Full meaning of "accounting program".

(32) The Word "accounting program" in Example Sentences.

(33) Best definition of "accounting program".

(34) Define "accounting program" in one sentence, define "accounting program" in one word.

(35) What is the meaning of "accounting program" in a sentence.

(36) The Word "accounting program" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "accounting program".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounting program


به جای حفظ کردن لغت accounting program ، جملات کوتاه با accounting program را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting program، جملات کوتاه مختلف با لغت accounting program را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting program، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting program را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting program در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounting program

ساختن جمله با accounting program به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting program است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounting program را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounting program ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounting program که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounting program

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounting program

یک جمله ساده با accounting program از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounting program

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounting program، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting program به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting program بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounting program

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounting program همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounting program فرق دارد. در جملات پیچیده با accounting program، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounting program بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounting program

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting program همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounting program. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting program بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounting program

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounting program و کاربرد کلمه accounting program در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounting program را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting program و همچنین مطالعه مثال برای accounting program، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting program نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting program در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting program به کمک همین جملات با accounting program و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting program می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting program، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting program را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting program در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounting program به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting program است. با ساختن جمله برای لغت accounting program به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان