EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounting record" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounting record را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting record و همچنین مطالعه مثال برای accounting record، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting record نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting record در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting record به کمک همین جملات با accounting record و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting record می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با accounting record برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounting record را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounting record به انگلیسی

جمله با accounting records جمله با accounting standard جمله با accounting statement جمله با accounting system جمله با accounting year جمله با accounts جمله با accounts payable جمله با accounts receivable جمله با accout جمله با accouter(0) What is the modern definition of "accounting record"?

(1) How to Use "accounting record" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "accounting record" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounting record" can get slippery.

(4) The Best Definition of "accounting record" I’ve Heard So Far.

(5) "accounting record" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "accounting record"?

(7) What is the definition of an "accounting record"?

(8) What Is "accounting record"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "accounting record" in a sentence.

(10) The Word "accounting record" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "accounting record".

(12) What is definition of "accounting record" by Merriam-Webster.

(13) "accounting record" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "accounting record"?

(15) "accounting record" sentence examples.

(16) "accounting record": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounting record".

(18) How do you explain "accounting record"?

(19) What can I say instead of "accounting record"?

(20) What is a synonym for "accounting record"?

(21) What is a antonym for "accounting record"?

(22) What do you mean by "accounting record"?

(23) What is another word for "accounting record"?

(24) What is the best definition of "accounting record"?

(25) What is "accounting record" definition and meaning?

(26) How to use "accounting record" in a sentence.

(27) The Word "accounting record" in Example Sentences.

(28) "accounting record" meaning in english, "accounting record" definitions.

(29) Primary meanings of "accounting record".

(30) Full definitions of "accounting record".

(31) Full meaning of "accounting record".

(32) The Word "accounting record" in Example Sentences.

(33) Best definition of "accounting record".

(34) Define "accounting record" in one sentence, define "accounting record" in one word.

(35) What is the meaning of "accounting record" in a sentence.

(36) The Word "accounting record" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "accounting record".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounting record


به جای حفظ کردن لغت accounting record ، جملات کوتاه با accounting record را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting record، جملات کوتاه مختلف با لغت accounting record را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting record، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting record را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting record در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounting record

ساختن جمله با accounting record به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting record است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounting record را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounting record ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounting record که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounting record

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounting record

یک جمله ساده با accounting record از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounting record

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounting record، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting record به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting record بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounting record

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounting record همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounting record فرق دارد. در جملات پیچیده با accounting record، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounting record بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounting record

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting record همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounting record. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting record بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounting record

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounting record و کاربرد کلمه accounting record در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounting record را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting record و همچنین مطالعه مثال برای accounting record، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting record نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting record در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting record به کمک همین جملات با accounting record و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting record می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting record، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting record را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting record در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounting record به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting record است. با ساختن جمله برای لغت accounting record به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان