EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounting records" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounting records را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting records و همچنین مطالعه مثال برای accounting records، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting records نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting records در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting records به کمک همین جملات با accounting records و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting records می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با accounting records برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounting records را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounting records به انگلیسی

جمله با accounting standard جمله با accounting statement جمله با accounting system جمله با accounting year جمله با accounts جمله با accounts payable جمله با accounts receivable جمله با accout جمله با accouter جمله با accoutered

(1) If the auditor finds an error in the accounting records, the treasurer will need to explicate the mistake.(2) What is the modern definition of "accounting records"?

(3) How to Use "accounting records" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "accounting records" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounting records" can get slippery.

(6) The Best Definition of "accounting records" I’ve Heard So Far.

(7) "accounting records" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "accounting records"?

(9) What is the definition of an "accounting records"?

(10) What Is "accounting records"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "accounting records" in a sentence.

(12) The Word "accounting records" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "accounting records".

(14) What is definition of "accounting records" by Merriam-Webster.

(15) "accounting records" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "accounting records"?

(17) "accounting records" sentence examples.

(18) "accounting records": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounting records".

(20) How do you explain "accounting records"?

(21) What can I say instead of "accounting records"?

(22) What is a synonym for "accounting records"?

(23) What is a antonym for "accounting records"?

(24) What do you mean by "accounting records"?

(25) What is another word for "accounting records"?

(26) What is the best definition of "accounting records"?

(27) What is "accounting records" definition and meaning?

(28) How to use "accounting records" in a sentence.

(29) The Word "accounting records" in Example Sentences.

(30) "accounting records" meaning in english, "accounting records" definitions.

(31) Primary meanings of "accounting records".

(32) Full definitions of "accounting records".

(33) Full meaning of "accounting records".

(34) The Word "accounting records" in Example Sentences.

(35) Best definition of "accounting records".

(36) Define "accounting records" in one sentence, define "accounting records" in one word.

(37) What is the meaning of "accounting records" in a sentence.

(38) The Word "accounting records" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "accounting records".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounting records


به جای حفظ کردن لغت accounting records ، جملات کوتاه با accounting records را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting records، جملات کوتاه مختلف با لغت accounting records را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting records، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting records را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting records در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounting records

ساختن جمله با accounting records به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting records است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounting records را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounting records ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounting records که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounting records

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounting records

یک جمله ساده با accounting records از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounting records

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounting records، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting records به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting records بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounting records

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounting records همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounting records فرق دارد. در جملات پیچیده با accounting records، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounting records بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounting records

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting records همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounting records. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting records بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounting records

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounting records و کاربرد کلمه accounting records در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounting records را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting records و همچنین مطالعه مثال برای accounting records، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting records نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting records در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting records به کمک همین جملات با accounting records و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting records می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting records، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting records را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting records در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounting records به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting records است. با ساختن جمله برای لغت accounting records به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان