EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounting system" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounting system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting system و همچنین مطالعه مثال برای accounting system، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting system به کمک همین جملات با accounting system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting system می باشد.


در قسمت ذیل 47 جمله با accounting system برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounting system را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounting system به انگلیسی

جمله با accounting year جمله با accounts جمله با accounts payable جمله با accounts receivable جمله با accout جمله با accouter جمله با accoutered جمله با accouterment جمله با accouterments جمله با accoutre

(1) getting the accounting system right

(2) and so our national accounting system

(3) but we've created a national accounting system

(4) and accounting system is bad, always using cheques.

(5) our national accounting system

(6) getting the accounting system right

(7) and so our national accounting system

(8) but we've created a national accounting system

(9) and accounting system is bad, always using cheques.(10) What is the modern definition of "accounting system"?

(11) How to Use "accounting system" with Example Sentences.

(12) If you had to explain to someone who was learning English what "accounting system" is, what would you say?

(13) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounting system" can get slippery.

(14) The Best Definition of "accounting system" I’ve Heard So Far.

(15) "accounting system" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(16) What is the best definition of "accounting system"?

(17) What is the definition of an "accounting system"?

(18) What Is "accounting system"? Detailed Definition and Meaning.

(19) Use "accounting system" in a sentence.

(20) The Word "accounting system" in Example Sentences.

(21) English Sentences with Audio Using the Word "accounting system".

(22) What is definition of "accounting system" by Merriam-Webster.

(23) "accounting system" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(24) How do you write a good sentence with "accounting system"?

(25) "accounting system" sentence examples.

(26) "accounting system": In a Sentence.

(27) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounting system".

(28) How do you explain "accounting system"?

(29) What can I say instead of "accounting system"?

(30) What is a synonym for "accounting system"?

(31) What is a antonym for "accounting system"?

(32) What do you mean by "accounting system"?

(33) What is another word for "accounting system"?

(34) What is the best definition of "accounting system"?

(35) What is "accounting system" definition and meaning?

(36) How to use "accounting system" in a sentence.

(37) The Word "accounting system" in Example Sentences.

(38) "accounting system" meaning in english, "accounting system" definitions.

(39) Primary meanings of "accounting system".

(40) Full definitions of "accounting system".

(41) Full meaning of "accounting system".

(42) The Word "accounting system" in Example Sentences.

(43) Best definition of "accounting system".

(44) Define "accounting system" in one sentence, define "accounting system" in one word.

(45) What is the meaning of "accounting system" in a sentence.

(46) The Word "accounting system" in Example Sentences.

(47) What is the origin and root of "accounting system".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounting system


به جای حفظ کردن لغت accounting system ، جملات کوتاه با accounting system را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting system، جملات کوتاه مختلف با لغت accounting system را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounting system

ساختن جمله با accounting system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting system است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounting system را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounting system ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounting system که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounting system

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounting system

یک جمله ساده با accounting system از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounting system

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounting system، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting system به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting system بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounting system

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounting system همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounting system فرق دارد. در جملات پیچیده با accounting system، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounting system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounting system

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting system همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounting system. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounting system

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounting system و کاربرد کلمه accounting system در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounting system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting system و همچنین مطالعه مثال برای accounting system، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting system به کمک همین جملات با accounting system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting system می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounting system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting system است. با ساختن جمله برای لغت accounting system به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان