EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounts payable" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounts payable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounts payable و همچنین مطالعه مثال برای accounts payable، اقدام به جمله سازی با کلمه accounts payable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounts payable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounts payable به کمک همین جملات با accounts payable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounts payable می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با accounts payable برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounts payable را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounts payable به انگلیسی

جمله با accounts receivable جمله با accout جمله با accouter جمله با accoutered جمله با accouterment جمله با accouterments جمله با accoutre جمله با accoutred جمله با accoutrement جمله با accoutrements(0) What is the modern definition of "accounts payable"?

(1) How to Use "accounts payable" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "accounts payable" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounts payable" can get slippery.

(4) The Best Definition of "accounts payable" I’ve Heard So Far.

(5) "accounts payable" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "accounts payable"?

(7) What is the definition of an "accounts payable"?

(8) What Is "accounts payable"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "accounts payable" in a sentence.

(10) The Word "accounts payable" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "accounts payable".

(12) What is definition of "accounts payable" by Merriam-Webster.

(13) "accounts payable" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "accounts payable"?

(15) "accounts payable" sentence examples.

(16) "accounts payable": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounts payable".

(18) How do you explain "accounts payable"?

(19) What can I say instead of "accounts payable"?

(20) What is a synonym for "accounts payable"?

(21) What is a antonym for "accounts payable"?

(22) What do you mean by "accounts payable"?

(23) What is another word for "accounts payable"?

(24) What is the best definition of "accounts payable"?

(25) What is "accounts payable" definition and meaning?

(26) How to use "accounts payable" in a sentence.

(27) The Word "accounts payable" in Example Sentences.

(28) "accounts payable" meaning in english, "accounts payable" definitions.

(29) Primary meanings of "accounts payable".

(30) Full definitions of "accounts payable".

(31) Full meaning of "accounts payable".

(32) The Word "accounts payable" in Example Sentences.

(33) Best definition of "accounts payable".

(34) Define "accounts payable" in one sentence, define "accounts payable" in one word.

(35) What is the meaning of "accounts payable" in a sentence.

(36) The Word "accounts payable" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "accounts payable".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounts payable


به جای حفظ کردن لغت accounts payable ، جملات کوتاه با accounts payable را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounts payable، جملات کوتاه مختلف با لغت accounts payable را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounts payable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounts payable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounts payable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounts payable

ساختن جمله با accounts payable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounts payable است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounts payable را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounts payable ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounts payable که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounts payable

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounts payable

یک جمله ساده با accounts payable از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounts payable

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounts payable، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounts payable به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounts payable بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounts payable

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounts payable همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounts payable فرق دارد. در جملات پیچیده با accounts payable، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounts payable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounts payable

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounts payable همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounts payable. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounts payable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounts payable

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounts payable و کاربرد کلمه accounts payable در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounts payable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounts payable و همچنین مطالعه مثال برای accounts payable، اقدام به جمله سازی با کلمه accounts payable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounts payable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounts payable به کمک همین جملات با accounts payable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounts payable می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounts payable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounts payable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounts payable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounts payable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounts payable است. با ساختن جمله برای لغت accounts payable به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان