EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounts receivable" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounts receivable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounts receivable و همچنین مطالعه مثال برای accounts receivable، اقدام به جمله سازی با کلمه accounts receivable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounts receivable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounts receivable به کمک همین جملات با accounts receivable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounts receivable می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با accounts receivable برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounts receivable را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounts receivable به انگلیسی

جمله با accout جمله با accouter جمله با accoutered جمله با accouterment جمله با accouterments جمله با accoutre جمله با accoutred جمله با accoutrement جمله با accoutrements جمله با accra

(1) the shop's stock and accounts receivable were all taken...

(2) it's listed as a current asset on this balance sheet but the invoice was never presented to accounts receivable, so....

(3) In the accounting occupation, the young man was hired specifically to be the accounts receivable clerk since he had prior experience doing that type of work.

(4) further 200 million of uncollected accounts receivable.

(5) the shop's stock and accounts receivable were all taken...

(6) it's listed as a current asset on this balance sheet but the invoice was never presented to accounts receivable, so....(7) What is the modern definition of "accounts receivable"?

(8) How to Use "accounts receivable" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "accounts receivable" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounts receivable" can get slippery.

(11) The Best Definition of "accounts receivable" I’ve Heard So Far.

(12) "accounts receivable" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "accounts receivable"?

(14) What is the definition of an "accounts receivable"?

(15) What Is "accounts receivable"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "accounts receivable" in a sentence.

(17) The Word "accounts receivable" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "accounts receivable".

(19) What is definition of "accounts receivable" by Merriam-Webster.

(20) "accounts receivable" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "accounts receivable"?

(22) "accounts receivable" sentence examples.

(23) "accounts receivable": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounts receivable".

(25) How do you explain "accounts receivable"?

(26) What can I say instead of "accounts receivable"?

(27) What is a synonym for "accounts receivable"?

(28) What is a antonym for "accounts receivable"?

(29) What do you mean by "accounts receivable"?

(30) What is another word for "accounts receivable"?

(31) What is the best definition of "accounts receivable"?

(32) What is "accounts receivable" definition and meaning?

(33) How to use "accounts receivable" in a sentence.

(34) The Word "accounts receivable" in Example Sentences.

(35) "accounts receivable" meaning in english, "accounts receivable" definitions.

(36) Primary meanings of "accounts receivable".

(37) Full definitions of "accounts receivable".

(38) Full meaning of "accounts receivable".

(39) The Word "accounts receivable" in Example Sentences.

(40) Best definition of "accounts receivable".

(41) Define "accounts receivable" in one sentence, define "accounts receivable" in one word.

(42) What is the meaning of "accounts receivable" in a sentence.

(43) The Word "accounts receivable" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "accounts receivable".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounts receivable


به جای حفظ کردن لغت accounts receivable ، جملات کوتاه با accounts receivable را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounts receivable، جملات کوتاه مختلف با لغت accounts receivable را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounts receivable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounts receivable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounts receivable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounts receivable

ساختن جمله با accounts receivable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounts receivable است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounts receivable را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounts receivable ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounts receivable که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounts receivable

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounts receivable

یک جمله ساده با accounts receivable از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounts receivable

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounts receivable، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounts receivable به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounts receivable بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounts receivable

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounts receivable همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounts receivable فرق دارد. در جملات پیچیده با accounts receivable، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounts receivable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounts receivable

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounts receivable همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounts receivable. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounts receivable بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounts receivable

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounts receivable و کاربرد کلمه accounts receivable در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounts receivable را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounts receivable و همچنین مطالعه مثال برای accounts receivable، اقدام به جمله سازی با کلمه accounts receivable نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounts receivable در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounts receivable به کمک همین جملات با accounts receivable و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounts receivable می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounts receivable، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounts receivable را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounts receivable در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounts receivable به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounts receivable است. با ساختن جمله برای لغت accounts receivable به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان