EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absolute magnitude" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absolute magnitude را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute magnitude و همچنین مطالعه مثال برای absolute magnitude، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute magnitude نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute magnitude در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute magnitude به کمک همین جملات با absolute magnitude و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute magnitude می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با absolute magnitude برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absolute magnitude را نیز گوش دهید.

(1) In astronomy absolute magnitude is the apparent magnitude m an object would have if it were at a standard luminosity distance away from us in the absence of interstellar extinction.

(2) What is the modern definition of "absolute magnitude"?

(3) How to Use "absolute magnitude" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "absolute magnitude" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absolute magnitude" can get slippery.

(6) The Best Definition of "absolute magnitude" I’ve Heard So Far.

(7) "absolute magnitude" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "absolute magnitude"?

(9) What is the definition of an "absolute magnitude"?

(10) What Is "absolute magnitude"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "absolute magnitude" in a sentence.

(12) The Word "absolute magnitude" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "absolute magnitude".

(14) What is definition of "absolute magnitude" by Merriam-Webster.

(15) "absolute magnitude" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "absolute magnitude"?

(17) "absolute magnitude" sentence examples.

(18) "absolute magnitude": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absolute magnitude".

(20) How do you explain "absolute magnitude"?

(21) What can I say instead of "absolute magnitude"?

(22) What is a synonym for "absolute magnitude"?

(23) What is a antonym for "absolute magnitude"?

(24) What do you mean by "absolute magnitude"?

(25) What is another word for "absolute magnitude"?

(26) What is the best definition of "absolute magnitude"?

(27) What is "absolute magnitude" definition and meaning?

(28) How to use "absolute magnitude" in a sentence.

(29) The Word "absolute magnitude" in Example Sentences.

(30) "absolute magnitude" meaning in english, "absolute magnitude" definitions.

(31) Primary meanings of "absolute magnitude".

(32) Full definitions of "absolute magnitude".

(33) Full meaning of "absolute magnitude".

(34) The Word "absolute magnitude" in Example Sentences.

(35) Best definition of "absolute magnitude".

(36) Define "absolute magnitude" in one sentence, define "absolute magnitude" in one word.

(37) What is the meaning of "absolute magnitude" in a sentence.

(38) The Word "absolute magnitude" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "absolute magnitude".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absolute magnitude


به جای حفظ کردن لغت absolute magnitude ، جملات کوتاه با absolute magnitude را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute magnitude، جملات کوتاه مختلف با لغت absolute magnitude را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute magnitude، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute magnitude را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute magnitude در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absolute magnitude

ساختن جمله با absolute magnitude به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute magnitude است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absolute magnitude را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absolute magnitude ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absolute magnitude که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با absolute magnitude

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absolute magnitude

یک جمله ساده با absolute magnitude از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absolute magnitude

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absolute magnitude، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute magnitude به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute magnitude بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absolute magnitude

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absolute magnitude همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absolute magnitude فرق دارد. در جملات پیچیده با absolute magnitude، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absolute magnitude بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absolute magnitude

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute magnitude همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absolute magnitude. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute magnitude بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با absolute magnitude

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absolute magnitude و کاربرد کلمه absolute magnitude در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absolute magnitude را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute magnitude و همچنین مطالعه مثال برای absolute magnitude، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute magnitude نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute magnitude در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute magnitude به کمک همین جملات با absolute magnitude و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute magnitude می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute magnitude، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute magnitude را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute magnitude در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absolute magnitude به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute magnitude است. با ساختن جمله برای لغت absolute magnitude به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان