EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absolute threshold" + تلفظ جملات



در صورتی که قصد یادگیری لغات absolute threshold را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute threshold و همچنین مطالعه مثال برای absolute threshold، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute threshold نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute threshold در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute threshold به کمک همین جملات با absolute threshold و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute threshold می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با absolute threshold برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absolute threshold را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با absolute threshold به انگلیسی

جمله با absolute value جمله با absolute zero جمله با absolutely جمله با absoluteness جمله با absolutes جمله با absolution جمله با absolutism جمله با absolutist جمله با absolutistic جمله با absolve



(1) What is the modern definition of "absolute threshold"?

(2) How to Use "absolute threshold" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "absolute threshold" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absolute threshold" can get slippery.

(5) The Best Definition of "absolute threshold" I’ve Heard So Far.

(6) "absolute threshold" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "absolute threshold"?

(8) What is the definition of an "absolute threshold"?

(9) What Is "absolute threshold"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "absolute threshold" in a sentence.

(11) The Word "absolute threshold" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "absolute threshold".

(13) What is definition of "absolute threshold" by Merriam-Webster.

(14) "absolute threshold" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "absolute threshold"?

(16) "absolute threshold" sentence examples.

(17) "absolute threshold": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absolute threshold".

(19) How do you explain "absolute threshold"?

(20) What can I say instead of "absolute threshold"?

(21) What is a synonym for "absolute threshold"?

(22) What is a antonym for "absolute threshold"?

(23) What do you mean by "absolute threshold"?

(24) What is another word for "absolute threshold"?

(25) What is the best definition of "absolute threshold"?

(26) What is "absolute threshold" definition and meaning?

(27) How to use "absolute threshold" in a sentence.

(28) The Word "absolute threshold" in Example Sentences.

(29) "absolute threshold" meaning in english, "absolute threshold" definitions.

(30) Primary meanings of "absolute threshold".

(31) Full definitions of "absolute threshold".

(32) Full meaning of "absolute threshold".

(33) The Word "absolute threshold" in Example Sentences.

(34) Best definition of "absolute threshold".

(35) Define "absolute threshold" in one sentence, define "absolute threshold" in one word.

(36) What is the meaning of "absolute threshold" in a sentence.

(37) The Word "absolute threshold" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "absolute threshold".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absolute threshold


به جای حفظ کردن لغت absolute threshold ، جملات کوتاه با absolute threshold را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute threshold، جملات کوتاه مختلف با لغت absolute threshold را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute threshold، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute threshold را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute threshold در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absolute threshold

ساختن جمله با absolute threshold به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute threshold است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absolute threshold را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absolute threshold ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absolute threshold که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.



ساختار جملات انگلیسی با absolute threshold

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absolute threshold

یک جمله ساده با absolute threshold از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absolute threshold

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absolute threshold، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute threshold به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute threshold بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absolute threshold

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absolute threshold همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absolute threshold فرق دارد. در جملات پیچیده با absolute threshold، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absolute threshold بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absolute threshold

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute threshold همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absolute threshold. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute threshold بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.



سوالات متداول جمله با absolute threshold

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absolute threshold و کاربرد کلمه absolute threshold در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absolute threshold را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute threshold و همچنین مطالعه مثال برای absolute threshold، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute threshold نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute threshold در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute threshold به کمک همین جملات با absolute threshold و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute threshold می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute threshold، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute threshold را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute threshold در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absolute threshold به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute threshold است. با ساختن جمله برای لغت absolute threshold به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.






© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان