EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absolute pitch" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absolute pitch را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute pitch و همچنین مطالعه مثال برای absolute pitch، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute pitch نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute pitch در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute pitch به کمک همین جملات با absolute pitch و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute pitch می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با absolute pitch برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absolute pitch را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با absolute pitch به انگلیسی

جمله با absolute pressure جمله با absolute temperature جمله با absolute threshold جمله با absolute value جمله با absolute zero جمله با absolutely جمله با absoluteness جمله با absolutes جمله با absolution جمله با absolutism

(1) As there is no concept of absolute pitch in Indian classical music, any convenient tuning maintaining these relative pitch intervals between the strings can be used.

(2) a customer with an absolute pitch(3) What is the modern definition of "absolute pitch"?

(4) How to Use "absolute pitch" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "absolute pitch" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absolute pitch" can get slippery.

(7) The Best Definition of "absolute pitch" I’ve Heard So Far.

(8) "absolute pitch" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "absolute pitch"?

(10) What is the definition of an "absolute pitch"?

(11) What Is "absolute pitch"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "absolute pitch" in a sentence.

(13) The Word "absolute pitch" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "absolute pitch".

(15) What is definition of "absolute pitch" by Merriam-Webster.

(16) "absolute pitch" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "absolute pitch"?

(18) "absolute pitch" sentence examples.

(19) "absolute pitch": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absolute pitch".

(21) How do you explain "absolute pitch"?

(22) What can I say instead of "absolute pitch"?

(23) What is a synonym for "absolute pitch"?

(24) What is a antonym for "absolute pitch"?

(25) What do you mean by "absolute pitch"?

(26) What is another word for "absolute pitch"?

(27) What is the best definition of "absolute pitch"?

(28) What is "absolute pitch" definition and meaning?

(29) How to use "absolute pitch" in a sentence.

(30) The Word "absolute pitch" in Example Sentences.

(31) "absolute pitch" meaning in english, "absolute pitch" definitions.

(32) Primary meanings of "absolute pitch".

(33) Full definitions of "absolute pitch".

(34) Full meaning of "absolute pitch".

(35) The Word "absolute pitch" in Example Sentences.

(36) Best definition of "absolute pitch".

(37) Define "absolute pitch" in one sentence, define "absolute pitch" in one word.

(38) What is the meaning of "absolute pitch" in a sentence.

(39) The Word "absolute pitch" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "absolute pitch".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absolute pitch


به جای حفظ کردن لغت absolute pitch ، جملات کوتاه با absolute pitch را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute pitch، جملات کوتاه مختلف با لغت absolute pitch را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute pitch، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute pitch را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute pitch در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absolute pitch

ساختن جمله با absolute pitch به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute pitch است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absolute pitch را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absolute pitch ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absolute pitch که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با absolute pitch

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absolute pitch

یک جمله ساده با absolute pitch از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absolute pitch

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absolute pitch، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute pitch به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute pitch بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absolute pitch

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absolute pitch همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absolute pitch فرق دارد. در جملات پیچیده با absolute pitch، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absolute pitch بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absolute pitch

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute pitch همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absolute pitch. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute pitch بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با absolute pitch

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absolute pitch و کاربرد کلمه absolute pitch در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absolute pitch را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute pitch و همچنین مطالعه مثال برای absolute pitch، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute pitch نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute pitch در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute pitch به کمک همین جملات با absolute pitch و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute pitch می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute pitch، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute pitch را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute pitch در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absolute pitch به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute pitch است. با ساختن جمله برای لغت absolute pitch به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان