EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absolute temperature" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absolute temperature را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute temperature و همچنین مطالعه مثال برای absolute temperature، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute temperature نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute temperature در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute temperature به کمک همین جملات با absolute temperature و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute temperature می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با absolute temperature برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absolute temperature را نیز گوش دهید.

(1) where is the absolute pressure of the gas is the volume of the gas is the number of moles of gas is the universal gas constant is the absolute temperature.

(2) What is the modern definition of "absolute temperature"?

(3) How to Use "absolute temperature" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "absolute temperature" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absolute temperature" can get slippery.

(6) The Best Definition of "absolute temperature" I’ve Heard So Far.

(7) "absolute temperature" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "absolute temperature"?

(9) What is the definition of an "absolute temperature"?

(10) What Is "absolute temperature"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "absolute temperature" in a sentence.

(12) The Word "absolute temperature" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "absolute temperature".

(14) What is definition of "absolute temperature" by Merriam-Webster.

(15) "absolute temperature" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "absolute temperature"?

(17) "absolute temperature" sentence examples.

(18) "absolute temperature": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absolute temperature".

(20) How do you explain "absolute temperature"?

(21) What can I say instead of "absolute temperature"?

(22) What is a synonym for "absolute temperature"?

(23) What is a antonym for "absolute temperature"?

(24) What do you mean by "absolute temperature"?

(25) What is another word for "absolute temperature"?

(26) What is the best definition of "absolute temperature"?

(27) What is "absolute temperature" definition and meaning?

(28) How to use "absolute temperature" in a sentence.

(29) The Word "absolute temperature" in Example Sentences.

(30) "absolute temperature" meaning in english, "absolute temperature" definitions.

(31) Primary meanings of "absolute temperature".

(32) Full definitions of "absolute temperature".

(33) Full meaning of "absolute temperature".

(34) The Word "absolute temperature" in Example Sentences.

(35) Best definition of "absolute temperature".

(36) Define "absolute temperature" in one sentence, define "absolute temperature" in one word.

(37) What is the meaning of "absolute temperature" in a sentence.

(38) The Word "absolute temperature" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "absolute temperature".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absolute temperature


به جای حفظ کردن لغت absolute temperature ، جملات کوتاه با absolute temperature را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute temperature، جملات کوتاه مختلف با لغت absolute temperature را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute temperature، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute temperature را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute temperature در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absolute temperature

ساختن جمله با absolute temperature به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute temperature است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absolute temperature را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absolute temperature ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absolute temperature که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با absolute temperature

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absolute temperature

یک جمله ساده با absolute temperature از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absolute temperature

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absolute temperature، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute temperature به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute temperature بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absolute temperature

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absolute temperature همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absolute temperature فرق دارد. در جملات پیچیده با absolute temperature، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absolute temperature بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absolute temperature

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute temperature همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absolute temperature. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute temperature بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با absolute temperature

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absolute temperature و کاربرد کلمه absolute temperature در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absolute temperature را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute temperature و همچنین مطالعه مثال برای absolute temperature، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute temperature نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute temperature در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute temperature به کمک همین جملات با absolute temperature و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute temperature می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute temperature، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute temperature را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute temperature در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absolute temperature به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute temperature است. با ساختن جمله برای لغت absolute temperature به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان