EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absolute value" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absolute value را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute value و همچنین مطالعه مثال برای absolute value، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute value نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute value در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute value به کمک همین جملات با absolute value و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute value می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با absolute value برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absolute value را نیز گوش دهید.

(1) In mathematics the absolute value of a number is the number without the sign.

(2) Written in the form exponent b is chosen such that the absolute value of a remains at least one but less than ten.

(3) In mathematics the absolute value of a number is the number without the sign The absolute value of 2 is 2 the absolute value of 2 is also 2.

(4) What is the modern definition of "absolute value"?

(5) How to Use "absolute value" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "absolute value" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absolute value" can get slippery.

(8) The Best Definition of "absolute value" I’ve Heard So Far.

(9) "absolute value" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "absolute value"?

(11) What is the definition of an "absolute value"?

(12) What Is "absolute value"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "absolute value" in a sentence.

(14) The Word "absolute value" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "absolute value".

(16) What is definition of "absolute value" by Merriam-Webster.

(17) "absolute value" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "absolute value"?

(19) "absolute value" sentence examples.

(20) "absolute value": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absolute value".

(22) How do you explain "absolute value"?

(23) What can I say instead of "absolute value"?

(24) What is a synonym for "absolute value"?

(25) What is a antonym for "absolute value"?

(26) What do you mean by "absolute value"?

(27) What is another word for "absolute value"?

(28) What is the best definition of "absolute value"?

(29) What is "absolute value" definition and meaning?

(30) How to use "absolute value" in a sentence.

(31) The Word "absolute value" in Example Sentences.

(32) "absolute value" meaning in english, "absolute value" definitions.

(33) Primary meanings of "absolute value".

(34) Full definitions of "absolute value".

(35) Full meaning of "absolute value".

(36) The Word "absolute value" in Example Sentences.

(37) Best definition of "absolute value".

(38) Define "absolute value" in one sentence, define "absolute value" in one word.

(39) What is the meaning of "absolute value" in a sentence.

(40) The Word "absolute value" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "absolute value".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absolute value


به جای حفظ کردن لغت absolute value ، جملات کوتاه با absolute value را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute value، جملات کوتاه مختلف با لغت absolute value را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute value، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute value را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute value در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absolute value

ساختن جمله با absolute value به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute value است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absolute value را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absolute value ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absolute value که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با absolute value

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absolute value

یک جمله ساده با absolute value از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absolute value

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absolute value، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute value به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absolute value بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absolute value

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absolute value همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absolute value فرق دارد. در جملات پیچیده با absolute value، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absolute value بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absolute value

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute value همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absolute value. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absolute value بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با absolute value

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absolute value و کاربرد کلمه absolute value در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absolute value را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absolute value و همچنین مطالعه مثال برای absolute value، اقدام به جمله سازی با کلمه absolute value نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absolute value در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absolute value به کمک همین جملات با absolute value و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absolute value می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absolute value، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absolute value را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absolute value در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absolute value به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absolute value است. با ساختن جمله برای لغت absolute value به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان