EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a man about town" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a man about town را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a man about town و همچنین مطالعه مثال برای a man about town، اقدام به جمله سازی با کلمه a man about town نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a man about town در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a man about town به کمک همین جملات با a man about town و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a man about town می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a man about town برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a man about town را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a man about town به انگلیسی

جمله با a man of god جمله با a man of iron جمله با a man of letters جمله با a man of straw جمله با a man of the world جمله با a matter of جمله با a matter of course جمله با a matter of life and death جمله با a matter of opinion جمله با a matter of record(0) What is the modern definition of "a man about town"?

(1) How to Use "a man about town" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a man about town" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a man about town" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a man about town" I’ve Heard So Far.

(5) "a man about town" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a man about town"?

(7) What is the definition of an "a man about town"?

(8) What Is "a man about town"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a man about town" in a sentence.

(10) The Word "a man about town" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a man about town".

(12) What is definition of "a man about town" by Merriam-Webster.

(13) "a man about town" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a man about town"?

(15) "a man about town" sentence examples.

(16) "a man about town": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a man about town".

(18) How do you explain "a man about town"?

(19) What can I say instead of "a man about town"?

(20) What is a synonym for "a man about town"?

(21) What is a antonym for "a man about town"?

(22) What do you mean by "a man about town"?

(23) What is another word for "a man about town"?

(24) What is the best definition of "a man about town"?

(25) What is "a man about town" definition and meaning?

(26) How to use "a man about town" in a sentence.

(27) The Word "a man about town" in Example Sentences.

(28) "a man about town" meaning in english, "a man about town" definitions.

(29) Primary meanings of "a man about town".

(30) Full definitions of "a man about town".

(31) Full meaning of "a man about town".

(32) The Word "a man about town" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a man about town".

(34) Define "a man about town" in one sentence, define "a man about town" in one word.

(35) What is the meaning of "a man about town" in a sentence.

(36) The Word "a man about town" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a man about town".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a man about town


به جای حفظ کردن لغت a man about town ، جملات کوتاه با a man about town را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man about town، جملات کوتاه مختلف با لغت a man about town را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man about town، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a man about town را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a man about town در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a man about town

ساختن جمله با a man about town به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a man about town است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a man about town را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a man about town ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a man about town که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a man about town

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a man about town

یک جمله ساده با a man about town از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a man about town

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a man about town، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a man about town به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a man about town بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a man about town

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a man about town همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a man about town فرق دارد. در جملات پیچیده با a man about town، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a man about town بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a man about town

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a man about town همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a man about town. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a man about town بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a man about town

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a man about town و کاربرد کلمه a man about town در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a man about town را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a man about town و همچنین مطالعه مثال برای a man about town، اقدام به جمله سازی با کلمه a man about town نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a man about town در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a man about town به کمک همین جملات با a man about town و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a man about town می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man about town، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a man about town را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a man about town در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a man about town به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a man about town است. با ساختن جمله برای لغت a man about town به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان