EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a man of the world" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a man of the world را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a man of the world و همچنین مطالعه مثال برای a man of the world، اقدام به جمله سازی با کلمه a man of the world نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a man of the world در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a man of the world به کمک همین جملات با a man of the world و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a man of the world می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a man of the world برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a man of the world را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a man of the world به انگلیسی

جمله با a matter of جمله با a matter of course جمله با a matter of life and death جمله با a matter of opinion جمله با a matter of record جمله با a million times جمله با a month of sundays جمله با a narrow escape جمله با a narrow squeak جمله با a nasty piece of work(1) What is the modern definition of "a man of the world"?

(2) How to Use "a man of the world" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a man of the world" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a man of the world" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a man of the world" I’ve Heard So Far.

(6) "a man of the world" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a man of the world"?

(8) What is the definition of an "a man of the world"?

(9) What Is "a man of the world"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a man of the world" in a sentence.

(11) The Word "a man of the world" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a man of the world".

(13) What is definition of "a man of the world" by Merriam-Webster.

(14) "a man of the world" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a man of the world"?

(16) "a man of the world" sentence examples.

(17) "a man of the world": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a man of the world".

(19) How do you explain "a man of the world"?

(20) What can I say instead of "a man of the world"?

(21) What is a synonym for "a man of the world"?

(22) What is a antonym for "a man of the world"?

(23) What do you mean by "a man of the world"?

(24) What is another word for "a man of the world"?

(25) What is the best definition of "a man of the world"?

(26) What is "a man of the world" definition and meaning?

(27) How to use "a man of the world" in a sentence.

(28) The Word "a man of the world" in Example Sentences.

(29) "a man of the world" meaning in english, "a man of the world" definitions.

(30) Primary meanings of "a man of the world".

(31) Full definitions of "a man of the world".

(32) Full meaning of "a man of the world".

(33) The Word "a man of the world" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a man of the world".

(35) Define "a man of the world" in one sentence, define "a man of the world" in one word.

(36) What is the meaning of "a man of the world" in a sentence.

(37) The Word "a man of the world" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a man of the world".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a man of the world


به جای حفظ کردن لغت a man of the world ، جملات کوتاه با a man of the world را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man of the world، جملات کوتاه مختلف با لغت a man of the world را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man of the world، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a man of the world را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a man of the world در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a man of the world

ساختن جمله با a man of the world به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a man of the world است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a man of the world را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a man of the world ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a man of the world که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a man of the world

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a man of the world

یک جمله ساده با a man of the world از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a man of the world

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a man of the world، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a man of the world به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a man of the world بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a man of the world

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a man of the world همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a man of the world فرق دارد. در جملات پیچیده با a man of the world، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a man of the world بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a man of the world

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a man of the world همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a man of the world. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a man of the world بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a man of the world

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a man of the world و کاربرد کلمه a man of the world در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a man of the world را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a man of the world و همچنین مطالعه مثال برای a man of the world، اقدام به جمله سازی با کلمه a man of the world نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a man of the world در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a man of the world به کمک همین جملات با a man of the world و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a man of the world می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man of the world، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a man of the world را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a man of the world در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a man of the world به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a man of the world است. با ساختن جمله برای لغت a man of the world به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان