EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a matter of opinion" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a matter of opinion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a matter of opinion و همچنین مطالعه مثال برای a matter of opinion، اقدام به جمله سازی با کلمه a matter of opinion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a matter of opinion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a matter of opinion به کمک همین جملات با a matter of opinion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a matter of opinion می باشد.


در قسمت ذیل 46 جمله با a matter of opinion برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a matter of opinion را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a matter of opinion به انگلیسی

جمله با a matter of record جمله با a million times جمله با a month of sundays جمله با a narrow escape جمله با a narrow squeak جمله با a nasty piece of work جمله با a near thing جمله با a new broom sweeps clean جمله با a new lease of life جمله با a number of

(1) That must be a matter of opinion said the Tin Woodman

(2) That must be a matter of opinion said the Tin Woodman.

(3) Beauty is a matter of opinion but ugliness is universal.

(4) and therefore, it's not a matter of opinion.

(5) you're going too fast. that's a matter of opinion!

(6) Follies fall within the general realm of fanciful and impractical architecture and whether a particular structure is a folly is sometimes a matter of opinion.

(7) and therefore, it's not a matter of opinion.

(8) you're going too fast. that's a matter of opinion!(9) What is the modern definition of "a matter of opinion"?

(10) How to Use "a matter of opinion" with Example Sentences.

(11) If you had to explain to someone who was learning English what "a matter of opinion" is, what would you say?

(12) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a matter of opinion" can get slippery.

(13) The Best Definition of "a matter of opinion" I’ve Heard So Far.

(14) "a matter of opinion" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(15) What is the best definition of "a matter of opinion"?

(16) What is the definition of an "a matter of opinion"?

(17) What Is "a matter of opinion"? Detailed Definition and Meaning.

(18) Use "a matter of opinion" in a sentence.

(19) The Word "a matter of opinion" in Example Sentences.

(20) English Sentences with Audio Using the Word "a matter of opinion".

(21) What is definition of "a matter of opinion" by Merriam-Webster.

(22) "a matter of opinion" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(23) How do you write a good sentence with "a matter of opinion"?

(24) "a matter of opinion" sentence examples.

(25) "a matter of opinion": In a Sentence.

(26) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a matter of opinion".

(27) How do you explain "a matter of opinion"?

(28) What can I say instead of "a matter of opinion"?

(29) What is a synonym for "a matter of opinion"?

(30) What is a antonym for "a matter of opinion"?

(31) What do you mean by "a matter of opinion"?

(32) What is another word for "a matter of opinion"?

(33) What is the best definition of "a matter of opinion"?

(34) What is "a matter of opinion" definition and meaning?

(35) How to use "a matter of opinion" in a sentence.

(36) The Word "a matter of opinion" in Example Sentences.

(37) "a matter of opinion" meaning in english, "a matter of opinion" definitions.

(38) Primary meanings of "a matter of opinion".

(39) Full definitions of "a matter of opinion".

(40) Full meaning of "a matter of opinion".

(41) The Word "a matter of opinion" in Example Sentences.

(42) Best definition of "a matter of opinion".

(43) Define "a matter of opinion" in one sentence, define "a matter of opinion" in one word.

(44) What is the meaning of "a matter of opinion" in a sentence.

(45) The Word "a matter of opinion" in Example Sentences.

(46) What is the origin and root of "a matter of opinion".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a matter of opinion


به جای حفظ کردن لغت a matter of opinion ، جملات کوتاه با a matter of opinion را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a matter of opinion، جملات کوتاه مختلف با لغت a matter of opinion را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a matter of opinion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a matter of opinion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a matter of opinion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a matter of opinion

ساختن جمله با a matter of opinion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a matter of opinion است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a matter of opinion را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a matter of opinion ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a matter of opinion که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a matter of opinion

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a matter of opinion

یک جمله ساده با a matter of opinion از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a matter of opinion

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a matter of opinion، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a matter of opinion به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a matter of opinion بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a matter of opinion

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a matter of opinion همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a matter of opinion فرق دارد. در جملات پیچیده با a matter of opinion، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a matter of opinion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a matter of opinion

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a matter of opinion همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a matter of opinion. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a matter of opinion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a matter of opinion

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a matter of opinion و کاربرد کلمه a matter of opinion در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a matter of opinion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a matter of opinion و همچنین مطالعه مثال برای a matter of opinion، اقدام به جمله سازی با کلمه a matter of opinion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a matter of opinion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a matter of opinion به کمک همین جملات با a matter of opinion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a matter of opinion می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a matter of opinion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a matter of opinion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a matter of opinion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a matter of opinion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a matter of opinion است. با ساختن جمله برای لغت a matter of opinion به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان