EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a matter of record" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a matter of record را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a matter of record و همچنین مطالعه مثال برای a matter of record، اقدام به جمله سازی با کلمه a matter of record نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a matter of record در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a matter of record به کمک همین جملات با a matter of record و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a matter of record می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با a matter of record برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a matter of record را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a matter of record به انگلیسی

جمله با a million times جمله با a month of sundays جمله با a narrow escape جمله با a narrow squeak جمله با a nasty piece of work جمله با a near thing جمله با a new broom sweeps clean جمله با a new lease of life جمله با a number of جمله با a ok

(1) started, and i decided that as a matter of record

(2) we can make your career as a murderer a matter of record.

(3) how that happened has to be a matter of record.

(4) started, and i decided that as a matter of record

(5) we can make your career as a murderer a matter of record.(6) What is the modern definition of "a matter of record"?

(7) How to Use "a matter of record" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "a matter of record" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a matter of record" can get slippery.

(10) The Best Definition of "a matter of record" I’ve Heard So Far.

(11) "a matter of record" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "a matter of record"?

(13) What is the definition of an "a matter of record"?

(14) What Is "a matter of record"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "a matter of record" in a sentence.

(16) The Word "a matter of record" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "a matter of record".

(18) What is definition of "a matter of record" by Merriam-Webster.

(19) "a matter of record" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "a matter of record"?

(21) "a matter of record" sentence examples.

(22) "a matter of record": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a matter of record".

(24) How do you explain "a matter of record"?

(25) What can I say instead of "a matter of record"?

(26) What is a synonym for "a matter of record"?

(27) What is a antonym for "a matter of record"?

(28) What do you mean by "a matter of record"?

(29) What is another word for "a matter of record"?

(30) What is the best definition of "a matter of record"?

(31) What is "a matter of record" definition and meaning?

(32) How to use "a matter of record" in a sentence.

(33) The Word "a matter of record" in Example Sentences.

(34) "a matter of record" meaning in english, "a matter of record" definitions.

(35) Primary meanings of "a matter of record".

(36) Full definitions of "a matter of record".

(37) Full meaning of "a matter of record".

(38) The Word "a matter of record" in Example Sentences.

(39) Best definition of "a matter of record".

(40) Define "a matter of record" in one sentence, define "a matter of record" in one word.

(41) What is the meaning of "a matter of record" in a sentence.

(42) The Word "a matter of record" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "a matter of record".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a matter of record


به جای حفظ کردن لغت a matter of record ، جملات کوتاه با a matter of record را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a matter of record، جملات کوتاه مختلف با لغت a matter of record را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a matter of record، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a matter of record را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a matter of record در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a matter of record

ساختن جمله با a matter of record به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a matter of record است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a matter of record را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a matter of record ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a matter of record که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a matter of record

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a matter of record

یک جمله ساده با a matter of record از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a matter of record

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a matter of record، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a matter of record به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a matter of record بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a matter of record

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a matter of record همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a matter of record فرق دارد. در جملات پیچیده با a matter of record، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a matter of record بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a matter of record

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a matter of record همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a matter of record. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a matter of record بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a matter of record

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a matter of record و کاربرد کلمه a matter of record در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a matter of record را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a matter of record و همچنین مطالعه مثال برای a matter of record، اقدام به جمله سازی با کلمه a matter of record نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a matter of record در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a matter of record به کمک همین جملات با a matter of record و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a matter of record می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a matter of record، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a matter of record را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a matter of record در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a matter of record به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a matter of record است. با ساختن جمله برای لغت a matter of record به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان