EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a man of iron" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a man of iron را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a man of iron و همچنین مطالعه مثال برای a man of iron، اقدام به جمله سازی با کلمه a man of iron نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a man of iron در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a man of iron به کمک همین جملات با a man of iron و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a man of iron می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a man of iron برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a man of iron را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a man of iron به انگلیسی

جمله با a man of letters جمله با a man of straw جمله با a man of the world جمله با a matter of جمله با a matter of course جمله با a matter of life and death جمله با a matter of opinion جمله با a matter of record جمله با a million times جمله با a month of sundays(0) What is the modern definition of "a man of iron"?

(1) How to Use "a man of iron" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a man of iron" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a man of iron" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a man of iron" I’ve Heard So Far.

(5) "a man of iron" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a man of iron"?

(7) What is the definition of an "a man of iron"?

(8) What Is "a man of iron"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a man of iron" in a sentence.

(10) The Word "a man of iron" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a man of iron".

(12) What is definition of "a man of iron" by Merriam-Webster.

(13) "a man of iron" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a man of iron"?

(15) "a man of iron" sentence examples.

(16) "a man of iron": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a man of iron".

(18) How do you explain "a man of iron"?

(19) What can I say instead of "a man of iron"?

(20) What is a synonym for "a man of iron"?

(21) What is a antonym for "a man of iron"?

(22) What do you mean by "a man of iron"?

(23) What is another word for "a man of iron"?

(24) What is the best definition of "a man of iron"?

(25) What is "a man of iron" definition and meaning?

(26) How to use "a man of iron" in a sentence.

(27) The Word "a man of iron" in Example Sentences.

(28) "a man of iron" meaning in english, "a man of iron" definitions.

(29) Primary meanings of "a man of iron".

(30) Full definitions of "a man of iron".

(31) Full meaning of "a man of iron".

(32) The Word "a man of iron" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a man of iron".

(34) Define "a man of iron" in one sentence, define "a man of iron" in one word.

(35) What is the meaning of "a man of iron" in a sentence.

(36) The Word "a man of iron" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a man of iron".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a man of iron


به جای حفظ کردن لغت a man of iron ، جملات کوتاه با a man of iron را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man of iron، جملات کوتاه مختلف با لغت a man of iron را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man of iron، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a man of iron را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a man of iron در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a man of iron

ساختن جمله با a man of iron به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a man of iron است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a man of iron را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a man of iron ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a man of iron که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a man of iron

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a man of iron

یک جمله ساده با a man of iron از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a man of iron

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a man of iron، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a man of iron به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a man of iron بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a man of iron

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a man of iron همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a man of iron فرق دارد. در جملات پیچیده با a man of iron، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a man of iron بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a man of iron

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a man of iron همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a man of iron. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a man of iron بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a man of iron

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a man of iron و کاربرد کلمه a man of iron در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a man of iron را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a man of iron و همچنین مطالعه مثال برای a man of iron، اقدام به جمله سازی با کلمه a man of iron نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a man of iron در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a man of iron به کمک همین جملات با a man of iron و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a man of iron می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a man of iron، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a man of iron را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a man of iron در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a man of iron به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a man of iron است. با ساختن جمله برای لغت a man of iron به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان