EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a lump sum" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a lump sum را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a lump sum و همچنین مطالعه مثال برای a lump sum، اقدام به جمله سازی با کلمه a lump sum نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a lump sum در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a lump sum به کمک همین جملات با a lump sum و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a lump sum می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با a lump sum برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a lump sum را نیز گوش دهید.

(1) I paid in a lump sum when I bought a television set.

(2) that is expressed as a lump sum today

(3) that is expressed as a lump sum today

(4) What is the modern definition of "a lump sum"?

(5) How to Use "a lump sum" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "a lump sum" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a lump sum" can get slippery.

(8) The Best Definition of "a lump sum" I’ve Heard So Far.

(9) "a lump sum" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "a lump sum"?

(11) What is the definition of an "a lump sum"?

(12) What Is "a lump sum"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "a lump sum" in a sentence.

(14) The Word "a lump sum" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "a lump sum".

(16) What is definition of "a lump sum" by Merriam-Webster.

(17) "a lump sum" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "a lump sum"?

(19) "a lump sum" sentence examples.

(20) "a lump sum": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a lump sum".

(22) How do you explain "a lump sum"?

(23) What can I say instead of "a lump sum"?

(24) What is a synonym for "a lump sum"?

(25) What is a antonym for "a lump sum"?

(26) What do you mean by "a lump sum"?

(27) What is another word for "a lump sum"?

(28) What is the best definition of "a lump sum"?

(29) What is "a lump sum" definition and meaning?

(30) How to use "a lump sum" in a sentence.

(31) The Word "a lump sum" in Example Sentences.

(32) "a lump sum" meaning in english, "a lump sum" definitions.

(33) Primary meanings of "a lump sum".

(34) Full definitions of "a lump sum".

(35) Full meaning of "a lump sum".

(36) The Word "a lump sum" in Example Sentences.

(37) Best definition of "a lump sum".

(38) Define "a lump sum" in one sentence, define "a lump sum" in one word.

(39) What is the meaning of "a lump sum" in a sentence.

(40) The Word "a lump sum" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "a lump sum".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a lump sum


به جای حفظ کردن لغت a lump sum ، جملات کوتاه با a lump sum را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a lump sum، جملات کوتاه مختلف با لغت a lump sum را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a lump sum، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a lump sum را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a lump sum در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a lump sum

ساختن جمله با a lump sum به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a lump sum است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a lump sum را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a lump sum ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a lump sum که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a lump sum

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a lump sum

یک جمله ساده با a lump sum از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a lump sum

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a lump sum، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a lump sum به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a lump sum بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a lump sum

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a lump sum همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a lump sum فرق دارد. در جملات پیچیده با a lump sum، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a lump sum بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a lump sum

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a lump sum همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a lump sum. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a lump sum بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a lump sum

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a lump sum و کاربرد کلمه a lump sum در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a lump sum را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a lump sum و همچنین مطالعه مثال برای a lump sum، اقدام به جمله سازی با کلمه a lump sum نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a lump sum در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a lump sum به کمک همین جملات با a lump sum و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a lump sum می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a lump sum، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a lump sum را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a lump sum در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a lump sum به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a lump sum است. با ساختن جمله برای لغت a lump sum به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان