EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a live wire" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a live wire را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a live wire و همچنین مطالعه مثال برای a live wire، اقدام به جمله سازی با کلمه a live wire نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a live wire در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a live wire به کمک همین جملات با a live wire و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a live wire می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a live wire برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a live wire را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a live wire به انگلیسی

جمله با a load of جمله با a lone wolf جمله با a long shot جمله با a lot جمله با a lot of جمله با a lump sum جمله با a man about town جمله با a man of god جمله با a man of iron جمله با a man of letters(0) What is the modern definition of "a live wire"?

(1) How to Use "a live wire" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a live wire" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a live wire" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a live wire" I’ve Heard So Far.

(5) "a live wire" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a live wire"?

(7) What is the definition of an "a live wire"?

(8) What Is "a live wire"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a live wire" in a sentence.

(10) The Word "a live wire" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a live wire".

(12) What is definition of "a live wire" by Merriam-Webster.

(13) "a live wire" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a live wire"?

(15) "a live wire" sentence examples.

(16) "a live wire": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a live wire".

(18) How do you explain "a live wire"?

(19) What can I say instead of "a live wire"?

(20) What is a synonym for "a live wire"?

(21) What is a antonym for "a live wire"?

(22) What do you mean by "a live wire"?

(23) What is another word for "a live wire"?

(24) What is the best definition of "a live wire"?

(25) What is "a live wire" definition and meaning?

(26) How to use "a live wire" in a sentence.

(27) The Word "a live wire" in Example Sentences.

(28) "a live wire" meaning in english, "a live wire" definitions.

(29) Primary meanings of "a live wire".

(30) Full definitions of "a live wire".

(31) Full meaning of "a live wire".

(32) The Word "a live wire" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a live wire".

(34) Define "a live wire" in one sentence, define "a live wire" in one word.

(35) What is the meaning of "a live wire" in a sentence.

(36) The Word "a live wire" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a live wire".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a live wire


به جای حفظ کردن لغت a live wire ، جملات کوتاه با a live wire را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a live wire، جملات کوتاه مختلف با لغت a live wire را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a live wire، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a live wire را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a live wire در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a live wire

ساختن جمله با a live wire به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a live wire است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a live wire را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a live wire ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a live wire که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a live wire

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a live wire

یک جمله ساده با a live wire از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a live wire

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a live wire، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a live wire به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a live wire بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a live wire

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a live wire همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a live wire فرق دارد. در جملات پیچیده با a live wire، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a live wire بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a live wire

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a live wire همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a live wire. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a live wire بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a live wire

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a live wire و کاربرد کلمه a live wire در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a live wire را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a live wire و همچنین مطالعه مثال برای a live wire، اقدام به جمله سازی با کلمه a live wire نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a live wire در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a live wire به کمک همین جملات با a live wire و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a live wire می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a live wire، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a live wire را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a live wire در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a live wire به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a live wire است. با ساختن جمله برای لغت a live wire به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان