EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a foregone conclusion" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a foregone conclusion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a foregone conclusion و همچنین مطالعه مثال برای a foregone conclusion، اقدام به جمله سازی با کلمه a foregone conclusion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a foregone conclusion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a foregone conclusion به کمک همین جملات با a foregone conclusion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a foregone conclusion می باشد.


در قسمت ذیل 49 جمله با a foregone conclusion برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a foregone conclusion را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a foregone conclusion به انگلیسی

جمله با a forlorn hope جمله با a format جمله با a fortiori جمله با a frame جمله با a free hand جمله با a friend of yours جمله با a game of chance جمله با a good deal جمله با a good deal of جمله با a good egg

(1) Who was to win this match was a foregone conclusion.

(2) The results of the ballot are a foregone conclusion.

(3) His love of nature made it a foregone conclusion that he would study biology

(4) His love of nature made it a foregone conclusion that he would study biology.

(5) Some commentators regard Britain's departure from the European Union as a foregone conclusion.

(6) is a foregone conclusion.

(7) it's a foregone conclusion.

(8) but this is not a foregone conclusion.

(9) is a foregone conclusion.

(10) it's a foregone conclusion.


جمله با "a foregone conclusion"(11) but this is not a foregone conclusion.(12) What is the modern definition of "a foregone conclusion"?

(13) How to Use "a foregone conclusion" with Example Sentences.

(14) If you had to explain to someone who was learning English what "a foregone conclusion" is, what would you say?

(15) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a foregone conclusion" can get slippery.

(16) The Best Definition of "a foregone conclusion" I’ve Heard So Far.

(17) "a foregone conclusion" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(18) What is the best definition of "a foregone conclusion"?

(19) What is the definition of an "a foregone conclusion"?

(20) What Is "a foregone conclusion"? Detailed Definition and Meaning.

(21) Use "a foregone conclusion" in a sentence.

(22) The Word "a foregone conclusion" in Example Sentences.

(23) English Sentences with Audio Using the Word "a foregone conclusion".

(24) What is definition of "a foregone conclusion" by Merriam-Webster.

(25) "a foregone conclusion" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(26) How do you write a good sentence with "a foregone conclusion"?

(27) "a foregone conclusion" sentence examples.

(28) "a foregone conclusion": In a Sentence.

(29) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a foregone conclusion".

(30) How do you explain "a foregone conclusion"?

(31) What can I say instead of "a foregone conclusion"?

(32) What is a synonym for "a foregone conclusion"?

(33) What is a antonym for "a foregone conclusion"?

(34) What do you mean by "a foregone conclusion"?

(35) What is another word for "a foregone conclusion"?

(36) What is the best definition of "a foregone conclusion"?

(37) What is "a foregone conclusion" definition and meaning?

(38) How to use "a foregone conclusion" in a sentence.

(39) The Word "a foregone conclusion" in Example Sentences.

(40) "a foregone conclusion" meaning in english, "a foregone conclusion" definitions.

(41) Primary meanings of "a foregone conclusion".

(42) Full definitions of "a foregone conclusion".

(43) Full meaning of "a foregone conclusion".

(44) The Word "a foregone conclusion" in Example Sentences.

(45) Best definition of "a foregone conclusion".

(46) Define "a foregone conclusion" in one sentence, define "a foregone conclusion" in one word.

(47) What is the meaning of "a foregone conclusion" in a sentence.

(48) The Word "a foregone conclusion" in Example Sentences.

(49) What is the origin and root of "a foregone conclusion".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a foregone conclusion


به جای حفظ کردن لغت a foregone conclusion ، جملات کوتاه با a foregone conclusion را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a foregone conclusion، جملات کوتاه مختلف با لغت a foregone conclusion را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a foregone conclusion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a foregone conclusion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a foregone conclusion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a foregone conclusion

ساختن جمله با a foregone conclusion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a foregone conclusion است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a foregone conclusion را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a foregone conclusion ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a foregone conclusion که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a foregone conclusion

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a foregone conclusion

یک جمله ساده با a foregone conclusion از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a foregone conclusion

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a foregone conclusion، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a foregone conclusion به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a foregone conclusion بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a foregone conclusion

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a foregone conclusion همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a foregone conclusion فرق دارد. در جملات پیچیده با a foregone conclusion، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a foregone conclusion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a foregone conclusion

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a foregone conclusion همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a foregone conclusion. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a foregone conclusion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a foregone conclusion

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a foregone conclusion و کاربرد کلمه a foregone conclusion در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a foregone conclusion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a foregone conclusion و همچنین مطالعه مثال برای a foregone conclusion، اقدام به جمله سازی با کلمه a foregone conclusion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a foregone conclusion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a foregone conclusion به کمک همین جملات با a foregone conclusion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a foregone conclusion می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a foregone conclusion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a foregone conclusion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a foregone conclusion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a foregone conclusion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a foregone conclusion است. با ساختن جمله برای لغت a foregone conclusion به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان