EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a forlorn hope" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a forlorn hope را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a forlorn hope و همچنین مطالعه مثال برای a forlorn hope، اقدام به جمله سازی با کلمه a forlorn hope نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a forlorn hope در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a forlorn hope به کمک همین جملات با a forlorn hope و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a forlorn hope می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a forlorn hope برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a forlorn hope را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a forlorn hope به انگلیسی

جمله با a format جمله با a fortiori جمله با a frame جمله با a free hand جمله با a friend of yours جمله با a game of chance جمله با a good deal جمله با a good deal of جمله با a good egg جمله با a good few(0) What is the modern definition of "a forlorn hope"?

(1) How to Use "a forlorn hope" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a forlorn hope" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a forlorn hope" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a forlorn hope" I’ve Heard So Far.

(5) "a forlorn hope" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a forlorn hope"?

(7) What is the definition of an "a forlorn hope"?

(8) What Is "a forlorn hope"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a forlorn hope" in a sentence.

(10) The Word "a forlorn hope" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a forlorn hope".

(12) What is definition of "a forlorn hope" by Merriam-Webster.

(13) "a forlorn hope" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a forlorn hope"?

(15) "a forlorn hope" sentence examples.

(16) "a forlorn hope": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a forlorn hope".

(18) How do you explain "a forlorn hope"?

(19) What can I say instead of "a forlorn hope"?

(20) What is a synonym for "a forlorn hope"?

(21) What is a antonym for "a forlorn hope"?

(22) What do you mean by "a forlorn hope"?

(23) What is another word for "a forlorn hope"?

(24) What is the best definition of "a forlorn hope"?

(25) What is "a forlorn hope" definition and meaning?

(26) How to use "a forlorn hope" in a sentence.

(27) The Word "a forlorn hope" in Example Sentences.

(28) "a forlorn hope" meaning in english, "a forlorn hope" definitions.

(29) Primary meanings of "a forlorn hope".

(30) Full definitions of "a forlorn hope".

(31) Full meaning of "a forlorn hope".

(32) The Word "a forlorn hope" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a forlorn hope".

(34) Define "a forlorn hope" in one sentence, define "a forlorn hope" in one word.

(35) What is the meaning of "a forlorn hope" in a sentence.

(36) The Word "a forlorn hope" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a forlorn hope".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a forlorn hope


به جای حفظ کردن لغت a forlorn hope ، جملات کوتاه با a forlorn hope را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a forlorn hope، جملات کوتاه مختلف با لغت a forlorn hope را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a forlorn hope، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a forlorn hope را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a forlorn hope در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a forlorn hope

ساختن جمله با a forlorn hope به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a forlorn hope است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a forlorn hope را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a forlorn hope ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a forlorn hope که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a forlorn hope

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a forlorn hope

یک جمله ساده با a forlorn hope از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a forlorn hope

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a forlorn hope، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a forlorn hope به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a forlorn hope بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a forlorn hope

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a forlorn hope همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a forlorn hope فرق دارد. در جملات پیچیده با a forlorn hope، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a forlorn hope بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a forlorn hope

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a forlorn hope همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a forlorn hope. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a forlorn hope بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a forlorn hope

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a forlorn hope و کاربرد کلمه a forlorn hope در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a forlorn hope را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a forlorn hope و همچنین مطالعه مثال برای a forlorn hope، اقدام به جمله سازی با کلمه a forlorn hope نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a forlorn hope در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a forlorn hope به کمک همین جملات با a forlorn hope و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a forlorn hope می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a forlorn hope، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a forlorn hope را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a forlorn hope در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a forlorn hope به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a forlorn hope است. با ساختن جمله برای لغت a forlorn hope به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان