EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air cooled" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air cooled را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air cooled و همچنین مطالعه مثال برای air cooled، اقدام به جمله سازی با کلمه air cooled نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air cooled در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air cooled به کمک همین جملات با air cooled و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air cooled می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با air cooled برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air cooled را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air cooled به انگلیسی

جمله با air cooler جمله با air cooling جمله با air cover جمله با air crew جمله با air current جمله با air cushion جمله با air cylinder جمله با air dried جمله با air drop جمله با air dry(0) What is the modern definition of "air cooled"?

(1) How to Use "air cooled" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "air cooled" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air cooled" can get slippery.

(4) The Best Definition of "air cooled" I’ve Heard So Far.

(5) "air cooled" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "air cooled"?

(7) What is the definition of an "air cooled"?

(8) What Is "air cooled"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "air cooled" in a sentence.

(10) The Word "air cooled" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "air cooled".

(12) What is definition of "air cooled" by Merriam-Webster.

(13) "air cooled" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "air cooled"?

(15) "air cooled" sentence examples.

(16) "air cooled": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air cooled".

(18) How do you explain "air cooled"?

(19) What can I say instead of "air cooled"?

(20) What is a synonym for "air cooled"?

(21) What is a antonym for "air cooled"?

(22) What do you mean by "air cooled"?

(23) What is another word for "air cooled"?

(24) What is the best definition of "air cooled"?

(25) What is "air cooled" definition and meaning?

(26) How to use "air cooled" in a sentence.

(27) The Word "air cooled" in Example Sentences.

(28) "air cooled" meaning in english, "air cooled" definitions.

(29) Primary meanings of "air cooled".

(30) Full definitions of "air cooled".

(31) Full meaning of "air cooled".

(32) The Word "air cooled" in Example Sentences.

(33) Best definition of "air cooled".

(34) Define "air cooled" in one sentence, define "air cooled" in one word.

(35) What is the meaning of "air cooled" in a sentence.

(36) The Word "air cooled" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "air cooled".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air cooled


به جای حفظ کردن لغت air cooled ، جملات کوتاه با air cooled را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooled، جملات کوتاه مختلف با لغت air cooled را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooled، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air cooled را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air cooled در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air cooled

ساختن جمله با air cooled به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air cooled است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air cooled را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air cooled ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air cooled که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air cooled

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air cooled

یک جمله ساده با air cooled از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air cooled

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air cooled، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air cooled به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air cooled بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air cooled

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air cooled همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air cooled فرق دارد. در جملات پیچیده با air cooled، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air cooled بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air cooled

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air cooled همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air cooled. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air cooled بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air cooled

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air cooled و کاربرد کلمه air cooled در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air cooled را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air cooled و همچنین مطالعه مثال برای air cooled، اقدام به جمله سازی با کلمه air cooled نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air cooled در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air cooled به کمک همین جملات با air cooled و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air cooled می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooled، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air cooled را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air cooled در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air cooled به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air cooled است. با ساختن جمله برای لغت air cooled به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان