EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air cooler" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air cooler را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air cooler و همچنین مطالعه مثال برای air cooler، اقدام به جمله سازی با کلمه air cooler نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air cooler در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air cooler به کمک همین جملات با air cooler و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air cooler می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با air cooler برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air cooler را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air cooler به انگلیسی

جمله با air cooling جمله با air cover جمله با air crew جمله با air current جمله با air cushion جمله با air cylinder جمله با air dried جمله با air drop جمله با air dry جمله با air duct(0) What is the modern definition of "air cooler"?

(1) How to Use "air cooler" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "air cooler" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air cooler" can get slippery.

(4) The Best Definition of "air cooler" I’ve Heard So Far.

(5) "air cooler" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "air cooler"?

(7) What is the definition of an "air cooler"?

(8) What Is "air cooler"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "air cooler" in a sentence.

(10) The Word "air cooler" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "air cooler".

(12) What is definition of "air cooler" by Merriam-Webster.

(13) "air cooler" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "air cooler"?

(15) "air cooler" sentence examples.

(16) "air cooler": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air cooler".

(18) How do you explain "air cooler"?

(19) What can I say instead of "air cooler"?

(20) What is a synonym for "air cooler"?

(21) What is a antonym for "air cooler"?

(22) What do you mean by "air cooler"?

(23) What is another word for "air cooler"?

(24) What is the best definition of "air cooler"?

(25) What is "air cooler" definition and meaning?

(26) How to use "air cooler" in a sentence.

(27) The Word "air cooler" in Example Sentences.

(28) "air cooler" meaning in english, "air cooler" definitions.

(29) Primary meanings of "air cooler".

(30) Full definitions of "air cooler".

(31) Full meaning of "air cooler".

(32) The Word "air cooler" in Example Sentences.

(33) Best definition of "air cooler".

(34) Define "air cooler" in one sentence, define "air cooler" in one word.

(35) What is the meaning of "air cooler" in a sentence.

(36) The Word "air cooler" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "air cooler".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air cooler


به جای حفظ کردن لغت air cooler ، جملات کوتاه با air cooler را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooler، جملات کوتاه مختلف با لغت air cooler را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooler، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air cooler را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air cooler در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air cooler

ساختن جمله با air cooler به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air cooler است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air cooler را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air cooler ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air cooler که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air cooler

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air cooler

یک جمله ساده با air cooler از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air cooler

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air cooler، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air cooler به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air cooler بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air cooler

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air cooler همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air cooler فرق دارد. در جملات پیچیده با air cooler، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air cooler بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air cooler

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air cooler همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air cooler. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air cooler بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air cooler

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air cooler و کاربرد کلمه air cooler در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air cooler را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air cooler و همچنین مطالعه مثال برای air cooler، اقدام به جمله سازی با کلمه air cooler نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air cooler در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air cooler به کمک همین جملات با air cooler و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air cooler می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooler، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air cooler را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air cooler در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air cooler به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air cooler است. با ساختن جمله برای لغت air cooler به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان