EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air cooling" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air cooling را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air cooling و همچنین مطالعه مثال برای air cooling، اقدام به جمله سازی با کلمه air cooling نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air cooling در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air cooling به کمک همین جملات با air cooling و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air cooling می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با air cooling برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air cooling را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air cooling به انگلیسی

جمله با air cover جمله با air crew جمله با air current جمله با air cushion جمله با air cylinder جمله با air dried جمله با air drop جمله با air dry جمله با air duct جمله با air engine(1) What is the modern definition of "air cooling"?

(2) How to Use "air cooling" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "air cooling" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air cooling" can get slippery.

(5) The Best Definition of "air cooling" I’ve Heard So Far.

(6) "air cooling" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "air cooling"?

(8) What is the definition of an "air cooling"?

(9) What Is "air cooling"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "air cooling" in a sentence.

(11) The Word "air cooling" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "air cooling".

(13) What is definition of "air cooling" by Merriam-Webster.

(14) "air cooling" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "air cooling"?

(16) "air cooling" sentence examples.

(17) "air cooling": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air cooling".

(19) How do you explain "air cooling"?

(20) What can I say instead of "air cooling"?

(21) What is a synonym for "air cooling"?

(22) What is a antonym for "air cooling"?

(23) What do you mean by "air cooling"?

(24) What is another word for "air cooling"?

(25) What is the best definition of "air cooling"?

(26) What is "air cooling" definition and meaning?

(27) How to use "air cooling" in a sentence.

(28) The Word "air cooling" in Example Sentences.

(29) "air cooling" meaning in english, "air cooling" definitions.

(30) Primary meanings of "air cooling".

(31) Full definitions of "air cooling".

(32) Full meaning of "air cooling".

(33) The Word "air cooling" in Example Sentences.

(34) Best definition of "air cooling".

(35) Define "air cooling" in one sentence, define "air cooling" in one word.

(36) What is the meaning of "air cooling" in a sentence.

(37) The Word "air cooling" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "air cooling".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air cooling


به جای حفظ کردن لغت air cooling ، جملات کوتاه با air cooling را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooling، جملات کوتاه مختلف با لغت air cooling را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooling، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air cooling را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air cooling در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air cooling

ساختن جمله با air cooling به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air cooling است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air cooling را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air cooling ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air cooling که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air cooling

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air cooling

یک جمله ساده با air cooling از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air cooling

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air cooling، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air cooling به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air cooling بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air cooling

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air cooling همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air cooling فرق دارد. در جملات پیچیده با air cooling، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air cooling بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air cooling

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air cooling همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air cooling. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air cooling بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air cooling

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air cooling و کاربرد کلمه air cooling در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air cooling را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air cooling و همچنین مطالعه مثال برای air cooling، اقدام به جمله سازی با کلمه air cooling نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air cooling در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air cooling به کمک همین جملات با air cooling و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air cooling می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air cooling، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air cooling را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air cooling در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air cooling به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air cooling است. با ساختن جمله برای لغت air cooling به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان