EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air column" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air column را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air column و همچنین مطالعه مثال برای air column، اقدام به جمله سازی با کلمه air column نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air column در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air column به کمک همین جملات با air column و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air column می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با air column برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air column را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air column به انگلیسی

جمله با air compressor جمله با air condition جمله با air conditioned جمله با air conditioner جمله با air conditioning جمله با air control جمله با air cooled جمله با air cooler جمله با air cooling جمله با air cover(0) What is the modern definition of "air column"?

(1) How to Use "air column" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "air column" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air column" can get slippery.

(4) The Best Definition of "air column" I’ve Heard So Far.

(5) "air column" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "air column"?

(7) What is the definition of an "air column"?

(8) What Is "air column"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "air column" in a sentence.

(10) The Word "air column" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "air column".

(12) What is definition of "air column" by Merriam-Webster.

(13) "air column" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "air column"?

(15) "air column" sentence examples.

(16) "air column": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air column".

(18) How do you explain "air column"?

(19) What can I say instead of "air column"?

(20) What is a synonym for "air column"?

(21) What is a antonym for "air column"?

(22) What do you mean by "air column"?

(23) What is another word for "air column"?

(24) What is the best definition of "air column"?

(25) What is "air column" definition and meaning?

(26) How to use "air column" in a sentence.

(27) The Word "air column" in Example Sentences.

(28) "air column" meaning in english, "air column" definitions.

(29) Primary meanings of "air column".

(30) Full definitions of "air column".

(31) Full meaning of "air column".

(32) The Word "air column" in Example Sentences.

(33) Best definition of "air column".

(34) Define "air column" in one sentence, define "air column" in one word.

(35) What is the meaning of "air column" in a sentence.

(36) The Word "air column" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "air column".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air column


به جای حفظ کردن لغت air column ، جملات کوتاه با air column را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air column، جملات کوتاه مختلف با لغت air column را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air column، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air column را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air column در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air column

ساختن جمله با air column به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air column است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air column را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air column ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air column که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air column

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air column

یک جمله ساده با air column از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air column

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air column، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air column به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air column بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air column

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air column همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air column فرق دارد. در جملات پیچیده با air column، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air column بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air column

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air column همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air column. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air column بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air column

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air column و کاربرد کلمه air column در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air column را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air column و همچنین مطالعه مثال برای air column، اقدام به جمله سازی با کلمه air column نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air column در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air column به کمک همین جملات با air column و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air column می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air column، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air column را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air column در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air column به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air column است. با ساختن جمله برای لغت air column به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان