EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air circulation" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air circulation را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air circulation و همچنین مطالعه مثال برای air circulation، اقدام به جمله سازی با کلمه air circulation نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air circulation در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air circulation به کمک همین جملات با air circulation و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air circulation می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با air circulation برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air circulation را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air circulation به انگلیسی

جمله با air cleaner جمله با air column جمله با air compressor جمله با air condition جمله با air conditioned جمله با air conditioner جمله با air conditioning جمله با air control جمله با air cooled جمله با air cooler

(1) Is any system maintenance required? Maintain good air circulation of the air bath to reduce indoor humidity. Clean the filter after each use.(2) What is the modern definition of "air circulation"?

(3) How to Use "air circulation" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "air circulation" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air circulation" can get slippery.

(6) The Best Definition of "air circulation" I’ve Heard So Far.

(7) "air circulation" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "air circulation"?

(9) What is the definition of an "air circulation"?

(10) What Is "air circulation"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "air circulation" in a sentence.

(12) The Word "air circulation" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "air circulation".

(14) What is definition of "air circulation" by Merriam-Webster.

(15) "air circulation" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "air circulation"?

(17) "air circulation" sentence examples.

(18) "air circulation": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air circulation".

(20) How do you explain "air circulation"?

(21) What can I say instead of "air circulation"?

(22) What is a synonym for "air circulation"?

(23) What is a antonym for "air circulation"?

(24) What do you mean by "air circulation"?

(25) What is another word for "air circulation"?

(26) What is the best definition of "air circulation"?

(27) What is "air circulation" definition and meaning?

(28) How to use "air circulation" in a sentence.

(29) The Word "air circulation" in Example Sentences.

(30) "air circulation" meaning in english, "air circulation" definitions.

(31) Primary meanings of "air circulation".

(32) Full definitions of "air circulation".

(33) Full meaning of "air circulation".

(34) The Word "air circulation" in Example Sentences.

(35) Best definition of "air circulation".

(36) Define "air circulation" in one sentence, define "air circulation" in one word.

(37) What is the meaning of "air circulation" in a sentence.

(38) The Word "air circulation" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "air circulation".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air circulation


به جای حفظ کردن لغت air circulation ، جملات کوتاه با air circulation را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air circulation، جملات کوتاه مختلف با لغت air circulation را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air circulation، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air circulation را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air circulation در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air circulation

ساختن جمله با air circulation به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air circulation است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air circulation را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air circulation ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air circulation که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air circulation

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air circulation

یک جمله ساده با air circulation از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air circulation

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air circulation، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air circulation به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air circulation بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air circulation

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air circulation همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air circulation فرق دارد. در جملات پیچیده با air circulation، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air circulation بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air circulation

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air circulation همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air circulation. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air circulation بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air circulation

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air circulation و کاربرد کلمه air circulation در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air circulation را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air circulation و همچنین مطالعه مثال برای air circulation، اقدام به جمله سازی با کلمه air circulation نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air circulation در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air circulation به کمک همین جملات با air circulation و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air circulation می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air circulation، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air circulation را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air circulation در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air circulation به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air circulation است. با ساختن جمله برای لغت air circulation به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان