EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advertising budget" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advertising budget را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising budget و همچنین مطالعه مثال برای advertising budget، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising budget نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising budget در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising budget به کمک همین جملات با advertising budget و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising budget می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با advertising budget برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advertising budget را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advertising budget به انگلیسی

جمله با advertising campaign جمله با advertising copy جمله با advertising expense جمله با advertising manager جمله با advertising media جمله با advertize جمله با advertized جمله با advertizing جمله با advertorial جمله با adverts

(1) The company's advertising budget has been increasing steadily year after year.

(2) What was the advertising budget of the new paper(3) What is the modern definition of "advertising budget"?

(4) How to Use "advertising budget" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "advertising budget" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advertising budget" can get slippery.

(7) The Best Definition of "advertising budget" I’ve Heard So Far.

(8) "advertising budget" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "advertising budget"?

(10) What is the definition of an "advertising budget"?

(11) What Is "advertising budget"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "advertising budget" in a sentence.

(13) The Word "advertising budget" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "advertising budget".

(15) What is definition of "advertising budget" by Merriam-Webster.

(16) "advertising budget" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "advertising budget"?

(18) "advertising budget" sentence examples.

(19) "advertising budget": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advertising budget".

(21) How do you explain "advertising budget"?

(22) What can I say instead of "advertising budget"?

(23) What is a synonym for "advertising budget"?

(24) What is a antonym for "advertising budget"?

(25) What do you mean by "advertising budget"?

(26) What is another word for "advertising budget"?

(27) What is the best definition of "advertising budget"?

(28) What is "advertising budget" definition and meaning?

(29) How to use "advertising budget" in a sentence.

(30) The Word "advertising budget" in Example Sentences.

(31) "advertising budget" meaning in english, "advertising budget" definitions.

(32) Primary meanings of "advertising budget".

(33) Full definitions of "advertising budget".

(34) Full meaning of "advertising budget".

(35) The Word "advertising budget" in Example Sentences.

(36) Best definition of "advertising budget".

(37) Define "advertising budget" in one sentence, define "advertising budget" in one word.

(38) What is the meaning of "advertising budget" in a sentence.

(39) The Word "advertising budget" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "advertising budget".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advertising budget


به جای حفظ کردن لغت advertising budget ، جملات کوتاه با advertising budget را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising budget، جملات کوتاه مختلف با لغت advertising budget را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising budget، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising budget را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising budget در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advertising budget

ساختن جمله با advertising budget به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising budget است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advertising budget را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advertising budget ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advertising budget که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advertising budget

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advertising budget

یک جمله ساده با advertising budget از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advertising budget

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advertising budget، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising budget به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising budget بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advertising budget

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advertising budget همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advertising budget فرق دارد. در جملات پیچیده با advertising budget، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advertising budget بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advertising budget

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising budget همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advertising budget. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising budget بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advertising budget

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advertising budget و کاربرد کلمه advertising budget در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advertising budget را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising budget و همچنین مطالعه مثال برای advertising budget، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising budget نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising budget در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising budget به کمک همین جملات با advertising budget و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising budget می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising budget، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising budget را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising budget در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advertising budget به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising budget است. با ساختن جمله برای لغت advertising budget به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان