EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advertising expense" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advertising expense را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising expense و همچنین مطالعه مثال برای advertising expense، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising expense نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising expense در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising expense به کمک همین جملات با advertising expense و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising expense می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با advertising expense برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advertising expense را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advertising expense به انگلیسی

جمله با advertising manager جمله با advertising media جمله با advertize جمله با advertized جمله با advertizing جمله با advertorial جمله با adverts جمله با advice جمله با advice and consent جمله با advice note(0) What is the modern definition of "advertising expense"?

(1) How to Use "advertising expense" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "advertising expense" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advertising expense" can get slippery.

(4) The Best Definition of "advertising expense" I’ve Heard So Far.

(5) "advertising expense" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "advertising expense"?

(7) What is the definition of an "advertising expense"?

(8) What Is "advertising expense"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "advertising expense" in a sentence.

(10) The Word "advertising expense" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "advertising expense".

(12) What is definition of "advertising expense" by Merriam-Webster.

(13) "advertising expense" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "advertising expense"?

(15) "advertising expense" sentence examples.

(16) "advertising expense": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advertising expense".

(18) How do you explain "advertising expense"?

(19) What can I say instead of "advertising expense"?

(20) What is a synonym for "advertising expense"?

(21) What is a antonym for "advertising expense"?

(22) What do you mean by "advertising expense"?

(23) What is another word for "advertising expense"?

(24) What is the best definition of "advertising expense"?

(25) What is "advertising expense" definition and meaning?

(26) How to use "advertising expense" in a sentence.

(27) The Word "advertising expense" in Example Sentences.

(28) "advertising expense" meaning in english, "advertising expense" definitions.

(29) Primary meanings of "advertising expense".

(30) Full definitions of "advertising expense".

(31) Full meaning of "advertising expense".

(32) The Word "advertising expense" in Example Sentences.

(33) Best definition of "advertising expense".

(34) Define "advertising expense" in one sentence, define "advertising expense" in one word.

(35) What is the meaning of "advertising expense" in a sentence.

(36) The Word "advertising expense" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "advertising expense".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advertising expense


به جای حفظ کردن لغت advertising expense ، جملات کوتاه با advertising expense را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising expense، جملات کوتاه مختلف با لغت advertising expense را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising expense، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising expense را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising expense در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advertising expense

ساختن جمله با advertising expense به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising expense است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advertising expense را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advertising expense ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advertising expense که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advertising expense

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advertising expense

یک جمله ساده با advertising expense از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advertising expense

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advertising expense، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising expense به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising expense بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advertising expense

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advertising expense همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advertising expense فرق دارد. در جملات پیچیده با advertising expense، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advertising expense بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advertising expense

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising expense همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advertising expense. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising expense بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advertising expense

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advertising expense و کاربرد کلمه advertising expense در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advertising expense را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising expense و همچنین مطالعه مثال برای advertising expense، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising expense نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising expense در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising expense به کمک همین جملات با advertising expense و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising expense می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising expense، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising expense را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising expense در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advertising expense به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising expense است. با ساختن جمله برای لغت advertising expense به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان