EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advertising media" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advertising media را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising media و همچنین مطالعه مثال برای advertising media، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising media نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising media در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising media به کمک همین جملات با advertising media و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising media می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با advertising media برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advertising media را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advertising media به انگلیسی

جمله با advertize جمله با advertized جمله با advertizing جمله با advertorial جمله با adverts جمله با advice جمله با advice and consent جمله با advice note جمله با advices جمله با advil

(1) JetBlue also utilizes various forms of advertising media.

(2) Nowadays it is very common to see billboards and other advertising media using voseo

(3) Nowadays it is very common to see billboards and other advertising media using voseo.(4) What is the modern definition of "advertising media"?

(5) How to Use "advertising media" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "advertising media" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advertising media" can get slippery.

(8) The Best Definition of "advertising media" I’ve Heard So Far.

(9) "advertising media" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "advertising media"?

(11) What is the definition of an "advertising media"?

(12) What Is "advertising media"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "advertising media" in a sentence.

(14) The Word "advertising media" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "advertising media".

(16) What is definition of "advertising media" by Merriam-Webster.

(17) "advertising media" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "advertising media"?

(19) "advertising media" sentence examples.

(20) "advertising media": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advertising media".

(22) How do you explain "advertising media"?

(23) What can I say instead of "advertising media"?

(24) What is a synonym for "advertising media"?

(25) What is a antonym for "advertising media"?

(26) What do you mean by "advertising media"?

(27) What is another word for "advertising media"?

(28) What is the best definition of "advertising media"?

(29) What is "advertising media" definition and meaning?

(30) How to use "advertising media" in a sentence.

(31) The Word "advertising media" in Example Sentences.

(32) "advertising media" meaning in english, "advertising media" definitions.

(33) Primary meanings of "advertising media".

(34) Full definitions of "advertising media".

(35) Full meaning of "advertising media".

(36) The Word "advertising media" in Example Sentences.

(37) Best definition of "advertising media".

(38) Define "advertising media" in one sentence, define "advertising media" in one word.

(39) What is the meaning of "advertising media" in a sentence.

(40) The Word "advertising media" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "advertising media".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advertising media


به جای حفظ کردن لغت advertising media ، جملات کوتاه با advertising media را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising media، جملات کوتاه مختلف با لغت advertising media را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising media، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising media را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising media در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advertising media

ساختن جمله با advertising media به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising media است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advertising media را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advertising media ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advertising media که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advertising media

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advertising media

یک جمله ساده با advertising media از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advertising media

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advertising media، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising media به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising media بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advertising media

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advertising media همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advertising media فرق دارد. در جملات پیچیده با advertising media، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advertising media بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advertising media

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising media همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advertising media. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising media بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advertising media

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advertising media و کاربرد کلمه advertising media در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advertising media را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising media و همچنین مطالعه مثال برای advertising media، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising media نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising media در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising media به کمک همین جملات با advertising media و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising media می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising media، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising media را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising media در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advertising media به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising media است. با ساختن جمله برای لغت advertising media به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان