EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advertising manager" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advertising manager را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising manager و همچنین مطالعه مثال برای advertising manager، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising manager نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising manager در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising manager به کمک همین جملات با advertising manager و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising manager می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با advertising manager برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advertising manager را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advertising manager به انگلیسی

جمله با advertising media جمله با advertize جمله با advertized جمله با advertizing جمله با advertorial جمله با adverts جمله با advice جمله با advice and consent جمله با advice note جمله با advices(0) What is the modern definition of "advertising manager"?

(1) How to Use "advertising manager" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "advertising manager" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advertising manager" can get slippery.

(4) The Best Definition of "advertising manager" I’ve Heard So Far.

(5) "advertising manager" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "advertising manager"?

(7) What is the definition of an "advertising manager"?

(8) What Is "advertising manager"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "advertising manager" in a sentence.

(10) The Word "advertising manager" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "advertising manager".

(12) What is definition of "advertising manager" by Merriam-Webster.

(13) "advertising manager" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "advertising manager"?

(15) "advertising manager" sentence examples.

(16) "advertising manager": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advertising manager".

(18) How do you explain "advertising manager"?

(19) What can I say instead of "advertising manager"?

(20) What is a synonym for "advertising manager"?

(21) What is a antonym for "advertising manager"?

(22) What do you mean by "advertising manager"?

(23) What is another word for "advertising manager"?

(24) What is the best definition of "advertising manager"?

(25) What is "advertising manager" definition and meaning?

(26) How to use "advertising manager" in a sentence.

(27) The Word "advertising manager" in Example Sentences.

(28) "advertising manager" meaning in english, "advertising manager" definitions.

(29) Primary meanings of "advertising manager".

(30) Full definitions of "advertising manager".

(31) Full meaning of "advertising manager".

(32) The Word "advertising manager" in Example Sentences.

(33) Best definition of "advertising manager".

(34) Define "advertising manager" in one sentence, define "advertising manager" in one word.

(35) What is the meaning of "advertising manager" in a sentence.

(36) The Word "advertising manager" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "advertising manager".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advertising manager


به جای حفظ کردن لغت advertising manager ، جملات کوتاه با advertising manager را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising manager، جملات کوتاه مختلف با لغت advertising manager را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising manager، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising manager را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising manager در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advertising manager

ساختن جمله با advertising manager به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising manager است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advertising manager را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advertising manager ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advertising manager که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advertising manager

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advertising manager

یک جمله ساده با advertising manager از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advertising manager

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advertising manager، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising manager به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising manager بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advertising manager

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advertising manager همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advertising manager فرق دارد. در جملات پیچیده با advertising manager، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advertising manager بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advertising manager

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising manager همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advertising manager. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising manager بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advertising manager

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advertising manager و کاربرد کلمه advertising manager در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advertising manager را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising manager و همچنین مطالعه مثال برای advertising manager، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising manager نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising manager در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising manager به کمک همین جملات با advertising manager و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising manager می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising manager، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising manager را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising manager در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advertising manager به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising manager است. با ساختن جمله برای لغت advertising manager به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان