EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjure" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjure و همچنین مطالعه مثال برای adjure، اقدام به جمله سازی با کلمه adjure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjure به کمک همین جملات با adjure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjure می باشد.


در قسمت ذیل 54 جمله با adjure برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjure را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjure به انگلیسی

جمله با adjust جمله با adjust to جمله با adjustable جمله با adjustable spanner جمله با adjustable wrench جمله با adjusted جمله با adjusted basis جمله با adjusted gross income جمله با adjusted trial balance جمله با adjuster

(1) I adjure thee by God that thou torment me not.

(2) I adjure thee by God, torment me not.

(3) I adjure you by the Lord that this epistle be read unto all the brethren.

(4) I had to adjure myself to stay awake, despite having not slept in two days.

(5) What is thy beloved more than [another] beloved, That thou dost so adjure us?

(6) Bob said that he would speak to Eric, and adjure him to be cautious for everyone’s sake.

(7) I adjure each and every one of you to never disclose to anyone what has been spoken here today.

(8) I adjure you, O daughters of Jerusalem, That ye stir not up, nor awake [my] love, Until he please.

(9) Diane had to adjure her fiancée not to take an interest in anyone else while away on a business trip.

(10) The judge will adjure the witnesses to speak only the truth while testifying in favor of the defendant.


جمله با "adjure"(11) I adjure you, O daughters of Jerusalem, If ye find my beloved, That ye tell him, that I am sick from love.

(12) And the king said to him, How many times shall I adjure thee that thou speak unto me nothing but the truth in the name of Jehovah?

(13) And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou art the Christ, the Son of God.

(14) And the king said unto him, How many times shall I adjure thee that thou speak unto me nothing but the truth in the name of Jehovah?

(15) I adjure you, O daughters of Jerusalem, By the roes, or by the hinds of the field, That ye stir not up, nor awake [my] love, Until he please.

(16) But certain also of the strolling Jews, exorcists, took upon them to name over them that had the evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, I adjure you by Jesus whom Paul preacheth.(17) What is the modern definition of "adjure"?

(18) How to Use "adjure" with Example Sentences.

(19) If you had to explain to someone who was learning English what "adjure" is, what would you say?

(20) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjure" can get slippery.

(21) The Best Definition of "adjure" I’ve Heard So Far.

(22) "adjure" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(23) What is the best definition of "adjure"?

(24) What is the definition of an "adjure"?

(25) What Is "adjure"? Detailed Definition and Meaning.

(26) Use "adjure" in a sentence.

(27) The Word "adjure" in Example Sentences.

(28) English Sentences with Audio Using the Word "adjure".

(29) What is definition of "adjure" by Merriam-Webster.

(30) "adjure" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(31) How do you write a good sentence with "adjure"?

(32) "adjure" sentence examples.

(33) "adjure": In a Sentence.

(34) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjure".

(35) How do you explain "adjure"?

(36) What can I say instead of "adjure"?

(37) What is a synonym for "adjure"?

(38) What is a antonym for "adjure"?

(39) What do you mean by "adjure"?

(40) What is another word for "adjure"?

(41) What is the best definition of "adjure"?

(42) What is "adjure" definition and meaning?

(43) How to use "adjure" in a sentence.

(44) The Word "adjure" in Example Sentences.

(45) "adjure" meaning in english, "adjure" definitions.

(46) Primary meanings of "adjure".

(47) Full definitions of "adjure".

(48) Full meaning of "adjure".

(49) The Word "adjure" in Example Sentences.

(50) Best definition of "adjure".

(51) Define "adjure" in one sentence, define "adjure" in one word.

(52) What is the meaning of "adjure" in a sentence.

(53) The Word "adjure" in Example Sentences.

(54) What is the origin and root of "adjure".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjure


به جای حفظ کردن لغت adjure ، جملات کوتاه با adjure را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjure، جملات کوتاه مختلف با لغت adjure را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjure

ساختن جمله با adjure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjure است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjure را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjure ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjure که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjure

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjure

یک جمله ساده با adjure از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjure

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjure، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjure به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjure بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjure

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjure همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjure فرق دارد. در جملات پیچیده با adjure، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjure

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjure همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjure. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjure

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjure و کاربرد کلمه adjure در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjure و همچنین مطالعه مثال برای adjure، اقدام به جمله سازی با کلمه adjure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjure به کمک همین جملات با adjure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjure می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjure است. با ساختن جمله برای لغت adjure به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان