EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjusted gross income" + تلفظ جملات



در صورتی که قصد یادگیری لغات adjusted gross income را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusted gross income و همچنین مطالعه مثال برای adjusted gross income، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusted gross income نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusted gross income در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusted gross income به کمک همین جملات با adjusted gross income و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusted gross income می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با adjusted gross income برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjusted gross income را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjusted gross income به انگلیسی

جمله با adjusted trial balance جمله با adjuster جمله با adjusting جمله با adjusting entries جمله با adjusting entry جمله با adjustive جمله با adjustment جمله با adjustments جمله با adjustor جمله با adjusts

(1) Taxable income is adjusted gross income minus allowances for personal exemptions and itemized deductions.



(2) What is the modern definition of "adjusted gross income"?

(3) How to Use "adjusted gross income" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "adjusted gross income" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjusted gross income" can get slippery.

(6) The Best Definition of "adjusted gross income" I’ve Heard So Far.

(7) "adjusted gross income" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "adjusted gross income"?

(9) What is the definition of an "adjusted gross income"?

(10) What Is "adjusted gross income"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "adjusted gross income" in a sentence.

(12) The Word "adjusted gross income" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "adjusted gross income".

(14) What is definition of "adjusted gross income" by Merriam-Webster.

(15) "adjusted gross income" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "adjusted gross income"?

(17) "adjusted gross income" sentence examples.

(18) "adjusted gross income": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjusted gross income".

(20) How do you explain "adjusted gross income"?

(21) What can I say instead of "adjusted gross income"?

(22) What is a synonym for "adjusted gross income"?

(23) What is a antonym for "adjusted gross income"?

(24) What do you mean by "adjusted gross income"?

(25) What is another word for "adjusted gross income"?

(26) What is the best definition of "adjusted gross income"?

(27) What is "adjusted gross income" definition and meaning?

(28) How to use "adjusted gross income" in a sentence.

(29) The Word "adjusted gross income" in Example Sentences.

(30) "adjusted gross income" meaning in english, "adjusted gross income" definitions.

(31) Primary meanings of "adjusted gross income".

(32) Full definitions of "adjusted gross income".

(33) Full meaning of "adjusted gross income".

(34) The Word "adjusted gross income" in Example Sentences.

(35) Best definition of "adjusted gross income".

(36) Define "adjusted gross income" in one sentence, define "adjusted gross income" in one word.

(37) What is the meaning of "adjusted gross income" in a sentence.

(38) The Word "adjusted gross income" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "adjusted gross income".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjusted gross income


به جای حفظ کردن لغت adjusted gross income ، جملات کوتاه با adjusted gross income را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted gross income، جملات کوتاه مختلف با لغت adjusted gross income را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted gross income، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusted gross income را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusted gross income در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjusted gross income

ساختن جمله با adjusted gross income به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusted gross income است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjusted gross income را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjusted gross income ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjusted gross income که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.



ساختار جملات انگلیسی با adjusted gross income

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjusted gross income

یک جمله ساده با adjusted gross income از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjusted gross income

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjusted gross income، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusted gross income به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusted gross income بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjusted gross income

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjusted gross income همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjusted gross income فرق دارد. در جملات پیچیده با adjusted gross income، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjusted gross income بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjusted gross income

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusted gross income همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjusted gross income. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusted gross income بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.



سوالات متداول جمله با adjusted gross income

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjusted gross income و کاربرد کلمه adjusted gross income در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjusted gross income را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusted gross income و همچنین مطالعه مثال برای adjusted gross income، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusted gross income نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusted gross income در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusted gross income به کمک همین جملات با adjusted gross income و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusted gross income می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted gross income، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusted gross income را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusted gross income در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjusted gross income به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusted gross income است. با ساختن جمله برای لغت adjusted gross income به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.






© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان