EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjustable wrench" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjustable wrench را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjustable wrench و همچنین مطالعه مثال برای adjustable wrench، اقدام به جمله سازی با کلمه adjustable wrench نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjustable wrench در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjustable wrench به کمک همین جملات با adjustable wrench و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjustable wrench می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adjustable wrench برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjustable wrench را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjustable wrench به انگلیسی

جمله با adjusted جمله با adjusted basis جمله با adjusted gross income جمله با adjusted trial balance جمله با adjuster جمله با adjusting جمله با adjusting entries جمله با adjusting entry جمله با adjustive جمله با adjustment(0) What is the modern definition of "adjustable wrench"?

(1) How to Use "adjustable wrench" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adjustable wrench" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjustable wrench" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adjustable wrench" I’ve Heard So Far.

(5) "adjustable wrench" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adjustable wrench"?

(7) What is the definition of an "adjustable wrench"?

(8) What Is "adjustable wrench"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adjustable wrench" in a sentence.

(10) The Word "adjustable wrench" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adjustable wrench".

(12) What is definition of "adjustable wrench" by Merriam-Webster.

(13) "adjustable wrench" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adjustable wrench"?

(15) "adjustable wrench" sentence examples.

(16) "adjustable wrench": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjustable wrench".

(18) How do you explain "adjustable wrench"?

(19) What can I say instead of "adjustable wrench"?

(20) What is a synonym for "adjustable wrench"?

(21) What is a antonym for "adjustable wrench"?

(22) What do you mean by "adjustable wrench"?

(23) What is another word for "adjustable wrench"?

(24) What is the best definition of "adjustable wrench"?

(25) What is "adjustable wrench" definition and meaning?

(26) How to use "adjustable wrench" in a sentence.

(27) The Word "adjustable wrench" in Example Sentences.

(28) "adjustable wrench" meaning in english, "adjustable wrench" definitions.

(29) Primary meanings of "adjustable wrench".

(30) Full definitions of "adjustable wrench".

(31) Full meaning of "adjustable wrench".

(32) The Word "adjustable wrench" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adjustable wrench".

(34) Define "adjustable wrench" in one sentence, define "adjustable wrench" in one word.

(35) What is the meaning of "adjustable wrench" in a sentence.

(36) The Word "adjustable wrench" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adjustable wrench".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjustable wrench


به جای حفظ کردن لغت adjustable wrench ، جملات کوتاه با adjustable wrench را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjustable wrench، جملات کوتاه مختلف با لغت adjustable wrench را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjustable wrench، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjustable wrench را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjustable wrench در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjustable wrench

ساختن جمله با adjustable wrench به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjustable wrench است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjustable wrench را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjustable wrench ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjustable wrench که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjustable wrench

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjustable wrench

یک جمله ساده با adjustable wrench از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjustable wrench

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjustable wrench، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjustable wrench به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjustable wrench بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjustable wrench

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjustable wrench همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjustable wrench فرق دارد. در جملات پیچیده با adjustable wrench، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjustable wrench بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjustable wrench

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjustable wrench همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjustable wrench. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjustable wrench بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjustable wrench

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjustable wrench و کاربرد کلمه adjustable wrench در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjustable wrench را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjustable wrench و همچنین مطالعه مثال برای adjustable wrench، اقدام به جمله سازی با کلمه adjustable wrench نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjustable wrench در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjustable wrench به کمک همین جملات با adjustable wrench و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjustable wrench می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjustable wrench، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjustable wrench را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjustable wrench در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjustable wrench به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjustable wrench است. با ساختن جمله برای لغت adjustable wrench به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان