EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjusted basis" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjusted basis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusted basis و همچنین مطالعه مثال برای adjusted basis، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusted basis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusted basis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusted basis به کمک همین جملات با adjusted basis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusted basis می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adjusted basis برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjusted basis را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjusted basis به انگلیسی

جمله با adjusted gross income جمله با adjusted trial balance جمله با adjuster جمله با adjusting جمله با adjusting entries جمله با adjusting entry جمله با adjustive جمله با adjustment جمله با adjustments جمله با adjustor(0) What is the modern definition of "adjusted basis"?

(1) How to Use "adjusted basis" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adjusted basis" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjusted basis" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adjusted basis" I’ve Heard So Far.

(5) "adjusted basis" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adjusted basis"?

(7) What is the definition of an "adjusted basis"?

(8) What Is "adjusted basis"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adjusted basis" in a sentence.

(10) The Word "adjusted basis" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adjusted basis".

(12) What is definition of "adjusted basis" by Merriam-Webster.

(13) "adjusted basis" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adjusted basis"?

(15) "adjusted basis" sentence examples.

(16) "adjusted basis": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjusted basis".

(18) How do you explain "adjusted basis"?

(19) What can I say instead of "adjusted basis"?

(20) What is a synonym for "adjusted basis"?

(21) What is a antonym for "adjusted basis"?

(22) What do you mean by "adjusted basis"?

(23) What is another word for "adjusted basis"?

(24) What is the best definition of "adjusted basis"?

(25) What is "adjusted basis" definition and meaning?

(26) How to use "adjusted basis" in a sentence.

(27) The Word "adjusted basis" in Example Sentences.

(28) "adjusted basis" meaning in english, "adjusted basis" definitions.

(29) Primary meanings of "adjusted basis".

(30) Full definitions of "adjusted basis".

(31) Full meaning of "adjusted basis".

(32) The Word "adjusted basis" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adjusted basis".

(34) Define "adjusted basis" in one sentence, define "adjusted basis" in one word.

(35) What is the meaning of "adjusted basis" in a sentence.

(36) The Word "adjusted basis" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adjusted basis".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjusted basis


به جای حفظ کردن لغت adjusted basis ، جملات کوتاه با adjusted basis را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted basis، جملات کوتاه مختلف با لغت adjusted basis را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted basis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusted basis را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusted basis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjusted basis

ساختن جمله با adjusted basis به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusted basis است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjusted basis را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjusted basis ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjusted basis که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjusted basis

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjusted basis

یک جمله ساده با adjusted basis از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjusted basis

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjusted basis، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusted basis به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusted basis بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjusted basis

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjusted basis همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjusted basis فرق دارد. در جملات پیچیده با adjusted basis، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjusted basis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjusted basis

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusted basis همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjusted basis. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusted basis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjusted basis

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjusted basis و کاربرد کلمه adjusted basis در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjusted basis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusted basis و همچنین مطالعه مثال برای adjusted basis، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusted basis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusted basis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusted basis به کمک همین جملات با adjusted basis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusted basis می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted basis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusted basis را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusted basis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjusted basis به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusted basis است. با ساختن جمله برای لغت adjusted basis به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان