EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjusted trial balance" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjusted trial balance را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusted trial balance و همچنین مطالعه مثال برای adjusted trial balance، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusted trial balance نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusted trial balance در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusted trial balance به کمک همین جملات با adjusted trial balance و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusted trial balance می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adjusted trial balance برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjusted trial balance را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjusted trial balance به انگلیسی

جمله با adjuster جمله با adjusting جمله با adjusting entries جمله با adjusting entry جمله با adjustive جمله با adjustment جمله با adjustments جمله با adjustor جمله با adjusts جمله با adjutant(0) What is the modern definition of "adjusted trial balance"?

(1) How to Use "adjusted trial balance" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adjusted trial balance" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjusted trial balance" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adjusted trial balance" I’ve Heard So Far.

(5) "adjusted trial balance" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adjusted trial balance"?

(7) What is the definition of an "adjusted trial balance"?

(8) What Is "adjusted trial balance"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adjusted trial balance" in a sentence.

(10) The Word "adjusted trial balance" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adjusted trial balance".

(12) What is definition of "adjusted trial balance" by Merriam-Webster.

(13) "adjusted trial balance" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adjusted trial balance"?

(15) "adjusted trial balance" sentence examples.

(16) "adjusted trial balance": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjusted trial balance".

(18) How do you explain "adjusted trial balance"?

(19) What can I say instead of "adjusted trial balance"?

(20) What is a synonym for "adjusted trial balance"?

(21) What is a antonym for "adjusted trial balance"?

(22) What do you mean by "adjusted trial balance"?

(23) What is another word for "adjusted trial balance"?

(24) What is the best definition of "adjusted trial balance"?

(25) What is "adjusted trial balance" definition and meaning?

(26) How to use "adjusted trial balance" in a sentence.

(27) The Word "adjusted trial balance" in Example Sentences.

(28) "adjusted trial balance" meaning in english, "adjusted trial balance" definitions.

(29) Primary meanings of "adjusted trial balance".

(30) Full definitions of "adjusted trial balance".

(31) Full meaning of "adjusted trial balance".

(32) The Word "adjusted trial balance" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adjusted trial balance".

(34) Define "adjusted trial balance" in one sentence, define "adjusted trial balance" in one word.

(35) What is the meaning of "adjusted trial balance" in a sentence.

(36) The Word "adjusted trial balance" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adjusted trial balance".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjusted trial balance


به جای حفظ کردن لغت adjusted trial balance ، جملات کوتاه با adjusted trial balance را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted trial balance، جملات کوتاه مختلف با لغت adjusted trial balance را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted trial balance، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusted trial balance را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusted trial balance در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjusted trial balance

ساختن جمله با adjusted trial balance به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusted trial balance است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjusted trial balance را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjusted trial balance ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjusted trial balance که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjusted trial balance

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjusted trial balance

یک جمله ساده با adjusted trial balance از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjusted trial balance

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjusted trial balance، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusted trial balance به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusted trial balance بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjusted trial balance

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjusted trial balance همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjusted trial balance فرق دارد. در جملات پیچیده با adjusted trial balance، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjusted trial balance بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjusted trial balance

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusted trial balance همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjusted trial balance. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusted trial balance بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjusted trial balance

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjusted trial balance و کاربرد کلمه adjusted trial balance در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjusted trial balance را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusted trial balance و همچنین مطالعه مثال برای adjusted trial balance، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusted trial balance نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusted trial balance در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusted trial balance به کمک همین جملات با adjusted trial balance و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusted trial balance می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusted trial balance، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusted trial balance را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusted trial balance در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjusted trial balance به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusted trial balance است. با ساختن جمله برای لغت adjusted trial balance به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان